Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kjeller: Gode resultater fra miljøkartleggingen

- Kvaliteten på eiendommen på Kjeller er bedre enn hva vi forventet når vi startet opp arbeidet, sier delprosjektleder med ansvar for miljøkartleggingen, Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg. 

I store trekk er eiendommen lite forurenset, så vi kan allerede nå konkludere med at de fleste områder med små tiltak kan brukes til bolig, næring, rekreasjon eller samferdselstiltak i Lillestrøm kommune.

- I det grundige kartleggingsarbeidet har vi delt eiendommen inn i ti områder, forklarer Skovli Henriksen. Åtte av områdene er kartlagt, der syv av dem har en tilstand der de med enkle miljøtiltak kan brukes til nye formål og byutvikling i tråd med Stortingets innstilling 62 S (2016-2017).

Tilføyer områder uten vesentlige forurensing
I løpet av 2020 skal eiendommens område 3 som måler 100 dekar etter planen kartlegges (merket blått på kartet). I 2021 blir delområdene under bebygd areal på områdene 4 og 6 kartlagt og som tilsammen utgjør et areal på cirka 190 dekar (merket blått på kartet). - Når flystripa som utgjør cirka 75 dekar og som er definert som område 1 (merket gult på kartet), blir undersøkt er fremdeles usikkert men miljøkartleggingen vil være ferdig i god tid før 2023, fortsetter Skovli Henriksen. Vi forventer at vi etterhvert kan tilføye flere områder og større areal uten vesentlig forurensning, slik at det aller meste av eiendommen blir lett tilgjengelig for utvikling, sier prosjektlederen. Totalt vil det kunne utgjøre 1020 dekar.

Sanering og tiltak før utvikling
Kartleggingen har videre avdekket at det er eiendommens område 5 rundt Sogna (merket rødt på kartet), på til sammen cirka 80 dekar, som er det mest krevende området med hensyn til forurensning, fortsetter Skovli Henriksen. Der er det stedvis kartlagt skrot og forurensning som må miljø-saneres. På samme område er det påvist en søppelfylling, som trenger særskilte vurderinger med hensyn til etterbruk. Det er utarbeidet grundig dokumentasjon over innhold og funn i hele dette området som også har blitt inndelt i ulike soner, forklarer Skovli Henriksen videre.

Forventer ingen overraskelser på de to siste områdene
Kartleggingen har nå kommet til et punkt der vi har god oversikt over innholdet på store deler av eiendommen. Vi har også overblikk over hva som med stor sannsynlighet venter oss i den videre kartleggingen av de resterende områdene, sier prosjektlederen.

Viktig med informasjon
Det som imidlertid er svært viktig er at riktig informasjon blir tilgjengelig for alle slik at viktige diskusjoner og beslutninger vedrørende fremtidig bruk av dette området baseres på fakta. Forsvarsbygg går svært grundig frem i kartleggingen slik at det ikke skal være noen tvil om mulighetene og begrensningene området representerer for både kommunen og regionen forøvrig.

– Miljødokumentasjon og resultater vil forløpende bli offentlig tilgjengelig og vil ligge ute på nettsidene til Forsvarsbygg slik at alle kan orientere seg når de ønsker, avslutter Skovli Henriksen.

 

Prosjektleder: Lund, Therese Frivåg
Mail: Therese.Frivag.Lund@forsvarsbygg.no

Fakta Kjeller

  • Høsten 2016 vedtok Stortinget at Forsvaret skal flytte fra Kjeller og legge ned Kjeller flyplass.
  • Flyplassen ble etablert i 1912 som forsvarsverk og ble under 2. verdenskrig bombet av både tyskere, briter og amerikanere.
  • Før eiendommen kan reguleres og tomter kan selges blir hele området på 1100 dekar grundig kartlagt for å avdekke eiendommens tilstand etter mange års bruk.
  • Totalt er nå 629 dekar miljøkartlagt gjennom omfattende undersøkelser og tilstanden dokumenteres gjennom miljørapporter utført av eksterne konsulenter.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.