Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kjønnsnøytrale dusjer på Haakonsvern

Kvinnene på Haakonsvern hadde alt for få dusjer, og det var innsyn fra gangen inn til dusjene. Nå er det kommet helt nye løsninger på plass.

Artikkelen er i sin helhet gjengitt fra Soldatnytt nr. 2 2019. Tekst: Mathias Brandt. Foto: Kjetil Longva. Soldatnytt kan lastes ned her. 

Da Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen åpnet i 1963, ble det bygget to kaserner for vernepliktig mannskap. Den gang ble det meste tilrettelagt for mennene. I 2019 er det fremdeles disse to byggene som huser soldatene i førstegangstjenesten.

I november 2016 skrev VG at Haakonsvern kunne tilby 4 dusjer til 74 vernepliktige kvinner. Dusjene var trange, og hadde innsyn fra gangen. Soldater og befal var klinkende klare i dommen: fasilitetene tilpasset allmenn verneplikt måtte oppgraderes.

Drøyt to år senere har endelig kvinnene fått tilfredstillende sanitærforhold. Forsvarsbygg ferdigstilte nye løsninger for kaserne øst i desember 2017. Kaserne vest ble deretter oppgradert, og var på plass like før jul i fjor.

Haakonsvern har gått for en helt ny løsning. Nå er det felles våtrom, hvor toaletter og dusjer er plassert inn i båser som er lukket fra vegg til tak. Fem etasjer på de to byggene har fått nye våtrom. Leder fag og prosjekt i Forsvarsbygg region vest, Christian Fossdal, forteller at de nye forholdene er utviklet sammen med soldatene.

– Konseptet og løsningene er spesielle i forhold til andre steder. Løsningene er lokalutviklet, der vi har snakket med brukerne og fått innblikk i hva som er utfordringen, sier Fossdal inne på et av våtrommene på kaserne vest.

De nye dusjene er tilpasset slik at gutter og jenter ikke må skilles på kaserna, men at soldater kan bo sammen uavhengig av kjønn.

– Problemstillingen er at dette er en kaserne fra 1960, da det var 100% gutter og menn. Deretter har det gradvis blitt større kvinneandel. Man kunne løst det på mange forskjellige måter, som at et bygg eller noen etasjer var for kvinner. Men Forsvaret er opptatt av integrering, og da blir det tilpasset etter det.

Christian Fossdal sier at prosjektet er fremtidsrettet, uansett hvordan kjønnsfordeling ser ut.

– Med disse dusjbåsene er man helt fleksibel. Uansett om det er 90/10 i antall favør gutter eller er 50/50, spiller det ingen rolle. Man går inn i et avlukke, og lukker døren etter seg. Da har det lite å si hvor mange det er av hvert kjønn, forklarer han.

Soldatene er fornøyde
I lang tid har soldatene på Haakonsvern hatt en kasernestandard som har vært utdaterte og ukomfortable. De tillitsvalgte har i mange år kjempet for å få fortgang i oppgraderingene. 

– Vi i TVO er svært fornøyde med resultatet av oppussingen som har funnet sted på kaserne øst og vest. TVO har vært en pådriver for denne saken siden 2015, og det er gøy å se at det endelig står ferdig. Sanitærfasilitetene slik de tidligere var la store steiner i veien mot kjønnsnøytrale rom for soldatene på Haakonsvern og kunne ikke aksepteres. TVO har kjempet for saken i flere linjer og har vært intervjuet av blant annet Soldatnytt, Bergenes Tidene og VG, sier Hovedtillitsvalgt for Sjøforsvaret, Kolbjørn Pedersen.

Menig Håvard Hafstad ved basekontoret på Haakonsvern, forteller at de vernepliktige setter pris på de nye fasilitetene.

– Mange er utrolig fornøyde nå. Det har vært utfordrende en stund, hvor vi har måtte gå over i den andre kaserna for å dusje, men nå er vi meget happy, sier Hafstad.

Det er ikke bare løsningen som faller i smak hos de menige. Det er også enklere å holde det rent.
– Det er mye lettere å vaske disse våtrommene enn tidligere. Alt er blitt bedre, mener Hafstad.

Prosjektleder Roald Hafsaas har vært med på hele byggeprosessen. Han sier at alt er gjennomtenkt for å gjøre det lettere for soldatene.

– Vi i Forsvarsbygg leter alltid etter lette, nøkterne og rimelige løsninger. Vi har valgt gulvbelegg foran fliser, vegghengte toaletter, og lufttørker. Med alt dette er det mye enklere for soldatene å vaske, sier Hafsaas.

– Vi rev absolutt alt av det gamle, og dermed kunne vi lage romindelingen selv, og tilpasse det slik vi selv ønsker. På en garantibefaring som var etter ett års bruk, var det ingenting som var galt, sier han.

I gangen på kaserne øst spaserer menig Karine Heien forbi.

– Dette er veldig bra. På Madla hadde vi fellesdusjer, men dette liker jeg bedre. Jeg er fornøyd med hvordan det er blitt.

Forsvarsbygg skryter av de menige da byggeprosjektet sto på som mest.

– Det blir verre før alt blir veldig mye bedre. Brukerne her er utrolig positive. De har bært opp sekker med mørtel på frivillig basis. Det virker som de har vært veldig positive, sier Hafsaas.

Hva er neste?
I langtidsplanen for Forsvaret er det understreket hvor viktig det er å ivareta kaserneforholdene. Videre står det at alle kaserner skal være av akseptabel standard for allmenn verneplikt. Senior kommunikasjonsrådgiver, Åsmund Vereide Sjursen, sier at store deler av de 10 millionene som er satt av for oppgradering av kaserner, ble brukt på Haakonsvern i fjor.

– Vi fikk 7 millioner av de øremerkede midlere for begge år. I tillegg har det vært et spleiselag hvor Forsvarsbygg og Forsvaret har bidratt med resten. Totalt koster prosjektet 20 millioner, opplyser Sjursen.

Kasernene på Haakonsvern var det som hastet mest. I 2019 tar Forsvarsbygg fatt på nye prosjekter. i følge Forsvarsbygg er det Hærens avdeling i nord som vil dra nytte av midlene. Tiltak om oppgraderinger er under planlegging på Elvegårdsmoen, Skjold og Porsangmoen.

Christian Fossdal tror løsningene i Bergen vil inspirere andre leirer til å følge etter.
– Vi mener dette kan bli et foregangsprosjekt. Enn så lenge er det bare plusser, sier Fossdal.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.