Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kristoffersen: Eiendom, bygg og anlegg er en del av et troverdig forsvar

Et troverdig og sterkt forsvar forebygger krig. Eiendom, bygg og anlegg er en helt sentral del av dette. Det var noe av hovedbudskapet da forsvarssjef Eirik Kristoffersen besøkte Forsvarsbyggkonferansen

 

Konferansen gikk av stabelen onsdag 27. september på Oslo militære samfunn, og hele 120 deltagere, bredt sammensatt fra hele forsvarssektoren, fikk oppleve et spennende program der den "røde tråden" var eiendom, bygg og anlegg i fred, krise og krig. Forsvarsbygg deltok med flere av sine mest sentrale fagfolk og eksperter, samt at flere kunnskapsrike gjester delte ulike perspektiv med forsamlingen.​

 

Bredt anlagt program

Sjef nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB), Anders Calder Haavik-Nilsen ​​, holdt et svært aktuelt innlegg om hvordan krigen i Ukrainia gir forsvarssektoren og ikke minst Forsvarsbygg, erfaringer og kunnskap som vi tar med inn i vår planlegging.

–Vi trenger både bomberom og knappetelt, og evne til å gjenopprette EBA som slås ut. I den sammenheng viste han til at Ukraina her hele 170 team, med tilsammen 1500 ingeniører som kun jobber med å beskytte og gjenopprette infrastuktur knyttet til strøm og energi.


​Trakk frem det gode samarbeidet 

​​Direktør Thorbjørn Thoresen dro i sin velkomsttale opp "det store bildet" knyttet til Forsvarsbygg som beredskapsorganisasjon og våre leveranser:

–Forsvarsbygg skal etablere, opprettholde og gjenopprette  forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg i fred, krise og krig, sa han.

 

Etter Thoresens tale var det klart for en gjestetale av Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Hans tale var også spisset inn på behovet for eiendom, bygg og anlegg i fred, krise og krig. Han roste Forsvarsbygg for tett og godt samarbeid. EBA er en av fire innsatsfaktorer som må være på plass for at Forsvaret skal kunne løse sitt oppdrag: Forsvare Norge.

 

Fred gjennom styrke

General Kristoffersen understreket at et sterkt og troverdig forsvar forebygger krig, og at eiendom, bygg og anlegg er en helt sentral del av dette. 

 

–Våre soldater trenger gode steder å bo og trene, og ikke minst skyte-og øvingsfelt, sa han, og understreket at personellmessig EBA  var noe han var spesielt opptatt av. 

 

Kristoffersen deltok videre i en samtale med Forsvarsbyggs assisterende direktør, Camilla Mathiesen​, under headingen "Infrastruktur i fremtidens forsvar" hvor også infrastruktur og operative flater knyttet til vår vertslandsrolle, alliert trening, mottak og forsterkning stod sentralt.​​​ NATO-prosjekter var i den sammenheng også et tema som ble diskutert.

Vertslandsrollen i utvikling, både sivilt og militært

En av de viktigste aspektene ved Forsvarsbyggs samfunnsoppdrag, er vårt verstlandsrolle- for allierte soldater og forsterkninger. Vi skal være en god vert for allierte soldater som øver i Norge, og samtidig planlegge for hvordan disse skal tas imot og bo også i en evt krise og krig. Her deltok sjef Operasjoner i Forsvarsbygg, oberstløytnant Erlend Sjøberg med et godt innlegg, samt i en avsluttende samtale med to av konferansens øvrige deltagere, Brigader Håkon Warø fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og ordfører Toralf Heimdal fra Bardu kommune.Opptak fra konferansen finner du her


Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.