Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Løs betong ved den gamle tanksskytebanen Trandum sikres

Den gamle tanksskytebanen ved Trandumskogen stenges midlertidig for å sikre løs betong.

– Betongkonstruksjonene, altså buene, på tankskytebanen ved Trandumskogen er fra 2.verdenskrig; gamle og slitte og gjennom undersøkelser har vi avdekket at de utgjør en risiko ved at det kan rase eller falle ned løse betongbiter eller stein. Vi må derfor midlertidig stenge tilgangen til tanksskytebanen, slik at vi kan gjennomføre tiltak og sikre dette viktige kulturminnet og område for publikum på en god måte, uttaler prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.

Sikringstiltaket er planlagt uten fysiske inngrep, er fullt ut reversibelt og både kommune, kulturminnemyndighet og andre aktører er informert. Arbeidene berører ikke Retterstedet i Trandumskogen på noen måte.  

Han fortsetter:

-Tynning på vollene langs tanksskytebanen må trolig gjennomføres for å få opp sperrebånd og sikring. Dette er uansett i tråd med planlagt og godtatt forvaltning og skjøtsel av området.

–Vi beklager ulempen det vil bety for publikum at området midlertidig stenges og da ikke blir tilgjengelig. Samtidig er det viktig å gjøre disse sikringstiltakene, slik at det blir trygt å ferdes der også i fremtiden og at vi tar vare på det viktige kulturminne som tanksskytebanen er. Området vil bli midlertidig inngjerdet, det vil også bli skiltet, og vi ber om at publikum respekterer dette av hensyn til egen sikkerhet, avslutter Henriksen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.