Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Målet i sikte på Hjerkinn

-Vi har lagt bak oss den 13.ryddesesongen, området er nå formelt vernet og vi ser nå målet selv om mye arbeid gjenstår, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen.

Årets sesong har vært spesiell. Det er givende å se at myndighetene er fornøyd med jobben som er gjort, noe som dannet grunnlaget for at det gamle skytefeltet nå er innlemmet i nasjonalparken, fortsetter han.

-Det bekrefter at vi er på rett veg! Nå er det kun to feltsesonger igjen av prosjektet.

Årets funn
-De siste årene har Forsvarsbygg konsentrert ryddingen med militær manngard til områder hvor vi på grunnlag av grundige analyser, antar at det er flest gjenværende ammunisjonsobjekter. Henriksen utdyper:

 -I år har vi funnet 144 blindgjengere større enn 20 mm, og ryddet over 18 tonn metallskrap, 12 kubikk treverk og 9 kubikk søppel. Totalt gjennom prosjektet er hele 4492 blindgjengere større enn 20 mm funnet og destruert. 


Moskusens rike
I år startet Forsvarsbygg også å tilbakeføre Store Ringveg, nemlig vegen i Grøndalen.
 –Vi har hatt god fremdrift på dette arbeidet i år. Til sammen 11 km med veg er fjernet og området naturrestaurert. En stor takk også til dyktige entreprenører og konsulenter for godt utført arbeid også i år, sier Henriksen.

Dette arbeidet fortsetter neste år, da er det vegen gjennom Svånådalen som står for tur.

Logistikk og puslespill
For 13. året på rad var oppunder 1000 menn og kvinner i full aktivitet på Hjerkinn i løpet av ryddesesongen. Gjennom årene har de fleste mannskapene vært vernepliktige soldater, men også befalsskoleelever har vært brukt. 

Oppdraget for hver oppsetning på cirka 170 personer varer en uke, deretter kommer en ny kontingent med soldater til Dovre. 

-Det er en kjempejobb som gjøres, og også i år fortjener Forsvaret og deres folk stor takk, understreker Henriksen.

Hvordan løses oppdraget?
Eksplosivryddekommandoen er delt inn i fire ryddegrupper, og ledes av en sertifisert og erfaren eksplosivrydder. Eksplosivryddere og følgebefal leder også gruppene ute.

 I tillegg er prosjektet oppsatt med blant annet lege, sanitetspersonell, tre ambulanser, vognførere, og befal som følger sine respektive grupper. I lufta svever et sivilt helikopter som brukes til rekognosering og transport. 

– Ryddeoppdraget ses i mange sammenhenger som en del av soldatenes opplæring, og mange befalsskoleelever har gjennom årene fått nyttig ledertrening og erfaring, utdyper prosjektleder eksplosivrydding, Ole Petter Gundersen. 

– Alt personell skal brifes, ledes, forlegges og bespises. Alle skal dra i samme retning og mot samme mål, sier han.

Omfattende logistikk
Et eget verksted og tilhørende drivstoffanlegg forenkler driften. I løpet av syv ryddeuker går det med cirka 11 000 l drivstoff og det kjøres tusenvis av kilometer.

Kjøretøyparken på 45 kjøretøy og tilbehør krever vedlikehold og reparasjoner. En egen mekaniker sørger for å holde kjøretøyparken velsmurt og i orden. Sykdom og skader, samt mindre plager, må håndteres av lege og sanitetssoldater som alltid er til stede. 

Sikkerhet
-Vi planlegger med å rydde minst 35 kvadratkilometer neste år. 

Det blir trygt å ferdes på Hjerkinn, selv om man for ettertiden alltid må ta forhåndsregler når man beveger seg i et tidligere militært skytefelt. Årets feltsesong har vært et godt bidrag i så måte, avslutter totalprosjektleder Henriksen fornøyd.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.