Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Starter veibygging til planlagt radaranlegg på Hestgrovheia

I uke 27 starter Forsvarsbygg arbeidet med å bygge vei opp til det planlagte radaranlegget på Hestgrovheia i Orkland kommune. Radaranlegget vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

—Arbeidet som nå settes i gang er første steg i byggearbeidet for ett av de to nye radaranleggene i Trøndelag, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg.


I Orkland skal Forsvarsbygg nå bygge cirka 4,1 kilometer ny vei og ruste opp cirka 4,2 kilometer av den eksisterende Herdalsvegen. Arbeidene skjer i samarbeid med utførende entreprenør Austad maskinstasjon AS fra Inderøy.
Radaranlegget i Orkland er ett av totalt åtte nye radaranlegg som Forsvarsbygg skal bygge i Norge. Det andre radaranlegget i Trøndelag er planlagt oppført på Øyensskavlen i Namsos kommune.


Deler av ny veitrasé kan periodevis være stengt under bygging


Det vil av sikkerhetsmessige årsaker bli noen restriksjoner for ferdsel i byggeperioden, som på alle byggeplasser.

—Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte føre til, men det vil være mulig å gå opp til toppen via alternative ruter i perioden, sier Sneve.
Det vil bli noe anleggstrafikk i byggeperioden. Området og anlegget vil bli skiltet. Det kan i perioder være begrensninger for biltrafikk og parkering langs Herdalsveien.

 

Miljøet blir tatt hensyn til

Forsvarsbygg er opptatt av å ta vare på miljøet både før, under og etter byggeperioden, og har lang erfaring med å sikre miljøet i store byggeprosjekter.


—Prosjektet har en egen miljøplan, som gir klare føringer for blant annet rigging og transport av utstyr, terreng, avfallshåndtering, utslippsberedskap og håndtering av masser. I oppdraget og i miljøplanen har vi gitt entreprenør pålegg og retningslinjer for å redusere inngrep og miljøpåvirkning i den grad det er mulig, sier Sneve.

 

Nye radaranlegg styrker Norges forsvarsevne


Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Fem radaranlegg skal etableres på nye steder, mens tre eksisterende radarstasjoner skal videreføres. Forsvarsmateriell er ansvarlig for teknologianskaffelsen, og Luftforsvaret er bruker av radaranleggene. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.
Byggeperioden for prosjektet som helhet er satt til perioden 2020-2027, men varierer fra lokasjon til lokasjon.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.