Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Veibygging starter til planlagt radaranlegg på Gyrihaugen

Fredag 3. juni starter arbeidet med å bygge vei opp til det planlagte radaranlegget på Gyrihaugen. Radaranlegget vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne og være NATOs øyne i nord. 

-Arbeidet som nå settes i gang er første steg i byggearbeidet for nytt radaranlegg i Ringerike, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg skal bygge cirka to kilometer ny vei med teknisk grøft fra Gaupeskardvegen. Arbeidene skjer i samarbeid med utførende entreprenør Ahsco Entreprenør og Viken Skog.

Deler av ny veitrasé kan periodevis være stengt under bygging 
Det vil av sikkerhetsmessige årsaker bli noen restriksjoner for ferdsel i byggeperioden, som på alle byggeplasser.

-Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte føre til, men det vil fortsatt være mulig å gå opp til toppen via alternative ruter i perioden, sier Sneve. Det vil bli noe anleggstrafikk i byggeperioden. Området og anlegget vil bli skiltet. 

Miljøet blir tatt hensyn til
Forsvarsbygg er opptatt av å ta vare på miljøet både før, under og etter byggeperioden, og har lang erfaring med å sikre miljøet i store byggeprosjekter. I forkant av valg av trasé har Forsvarsbygg kartlagt biologisk mangfold i området. Interesseorganisasjonene i Markarådet har også vært med på befaring og fått komme med sine innspill.

-Vi forholder oss hele veien til retningslinjene i dispensasjonsvedtaket fra Ringerike kommune. Prosjektet har også en egen miljøplan, som gir klare føringer for blant annet rigging og transport av utstyr, terreng, avfallshåndtering, utslippsberedskap og håndtering av masser. I oppdraget og i miljøplanen har vi gitt entreprenør pålegg og retningslinjer for å redusere inngrep og miljøpåvirkning i den grad det er mulig, sier Sneve.

Nye radaranlegg styrker Norges forsvarsevne
Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Fem radaranlegg skal etableres på nye steder, mens tre eksisterende radarstasjoner skal videreføres.

Forsvarsmateriell er ansvarlig for teknologianskaffelsen, og Luftforsvaret er bruker av radaranleggene. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne og være NATOs øyne i nord. Byggeperioden for prosjektet som helhet er satt til perioden 2020-2027, men varierer fra lokasjon til lokasjon. 
 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.