Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Veiarbeid startet til planlagt radaranlegg på Øyensskalven

I uke 40 startet arbeidet med å bygge vei opp til det planlagte radaranlegget på Øyensskalven i Namsos kommune. Radaranlegget vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

-Arbeidet som nå settes i gang er første steg i byggearbeidet for det planlagte radaranlegget i Namsos, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg er nå i gang med forberedelser til å ruste opp cirka 5,7 kilometer av den allerede eksisterende Øyensskavlvegen, og skal bygge cirka 800 meter ny vei med teknisk grøft. Arbeidene skjer i samarbeid med utførende entreprenør Austad maskinstasjon AS fra Inderøy.

-Vi forventer at vinterforhold vil hindre videre fremdrift i løpet av høsten, men arbeidene vil fortsette så lenge det er mulig. Hovedtyngden av arbeidet vil starte opp rundt juni 2023. Bygging av anlegget på toppen vil startes opp når veien er ferdig, men tilrettelegging av tomten vil kunne bli gjennomført samtidig med veiarbeidet, sier Sneve.

Radaranlegget i Namsos er ett av totalt åtte nye radaranlegg som Forsvarsbygg skal bygge i Norge.

 

Deler av ny veitrasé kan periodevis være stengt under bygging

Det vil av sikkerhetsmessige årsaker bli noen restriksjoner for ferdsel i byggeperioden, som på alle byggeplasser.

-Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte føre til, men det vil være mulig å gå opp til toppen via alternative ruter i perioden, sier Sneve.

 

Miljøet blir tatt hensyn til

Forsvarsbygg er opptatt av å ta vare på miljøet både før, under og etter byggeperioden, og har lang erfaring med å sikre miljøet i store byggeprosjekter.

-Prosjektet har en egen miljøplan, som gir klare føringer for blant annet rigging og transport av utstyr, terreng, avfallshåndtering, utslippsberedskap og håndtering av masser. I oppdraget og i miljøplanen har vi gitt entreprenør pålegg og retningslinjer for å redusere inngrep og miljøpåvirkning i den grad det er mulig, sier Sneve.

 

Nye radaranlegg styrker Norges forsvarsevne

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Fem radaranlegg skal etableres på nye steder, mens tre eksisterende radarstasjoner skal videreføres. Forsvarsmateriell er ansvarlig for teknologianskaffelsen, og Luftforsvaret er bruker av radaranleggene. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

Byggeperioden for prosjektet som helhet er satt til perioden 2020-2027, men varierer fra lokasjon til lokasjon.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.