Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøundersøkelse på Andøya

Vi undersøker grunn og vann på Andøya flystasjon

Dette er en stor miljøteknisk undersøkelse der vi har tatt over 600 prøver. Prøvene av grunn og vann der vi mistenker at det kan være forurensing på flystasjonen, skal nå analyseres, uttaler vår geolog Tore Joranger.

Det er Multiconsult som har gjennomført undersøkelsene, og som skal vurdere og analysere funnene. Når alle analysene er ferdige, lages det datarapporter som vil inneholde alle analyseresultatene.

Vi kan ikke kommentere analyseresultater enkeltvis nå som de kommer inn fortløpende. Vi må se dem i sammenheng, fortsetter Joranger.


Viktig miljøkartlegging

I 2017 fikk vi i oppdrag fra Forsvarsdepartementet om å gjennomføre miljøkartlegging av Andøya flystasjon. På bakgrunn av dette utarbeidet vi en fase 1 rapport som beskrev hvilke områder ved Andøya flystasjon det er, eller kan være, mistanke om forurenset grunn.

– Denne kartleggingen dannet grunnlag for arbeidet som nå pågår. Etter at vi har analyseresultatene ferdigstilt vil vi vurdere behovet for ytterligere prøvetaking i 2019, forklarer Joranger videre.

Miljøekspertise over hele landet
– Jeg må virkelig trekke frem den kjempeinnsatsen som er gjort av våre folk i lokalområdet. Det har vært noen hektiske uker med tilrettelegging for prøvetakingen, og Ragnar Madsen og flere har virkelig levert. De fortjener en stor takk, avslutter Joranger.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.