Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Milliarder til bygg og anlegg

I forslaget regjeringen har oversendt til Stortinget, skal Forsvarsbygg investere i bygg og anlegg for flere milliarder kroner. Proposisjonen behandles i Stortinget i juni.

Haakonsvern

I Bergen planlegges det investeringer på nærmere 3,5 milliarder kroner på Haakonsvern. Investeringene går til nye vedlikeholdsfasiliteter for de nye ubåtene med tilhørende kaianlegg, og oppgradering av ei eksisterende kai.

Ørland

Utbyggingen på Ørland har fortsatt høy byggeaktivitet i årene fremover. I proposisjonen foreslås det å godkjenne en halv milliard kroner der blant annet Hårberg skole skal tilpasses til idretts- og velferdsbygg, samt et forsyningsbygg.

Evenes

Evenes flystasjon skal både være NATOs base for kampflyberedskap og base for Forsvarets nye maritime patruljefly. Regjeringa ber Stortinget godkjenne investeringer på om lag to milliarder kroner som skal dekke fasiliteter beregnet til kampflyene og fasiliteter til de nye maritime patruljeflyene.

Overvåking av luftrommet

Regjeringa vil erstatte en rekke gamle radarer med ei ny løsning som er bedre tilpasset framtidige behov. Prosjektet har ei kostnadsramme på om lag åtte milliarder kroner.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.