Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nå starter arbeidet med å gjøre det forurensa havnebassenget i Horten rent

Et ambisiøst miljøprosjekt til glede for Hortens innbyggere og alle som bruker området

Nå er kontrakt med entreprenøren PEAB inngått, og arbeidet starter allerede denne uken.

-Kontrakten med PEAB har en verdi på 120 millioner kroner, og arbeidet skal være ferdig i løpet av et år, utdyper Bergsli.  Oppryddingen i Horten er en del av nasjonal miljøsatsing, og er en storstilt «miljødugnad» mellom Miljødirektoratet, kommunen, Forsvarsbygg og Horten Industripark

Et attraktivt havneområde for næring, bolig og rekreasjon
-Vi gleder oss til å komme i gang! PEAB har god og relevant kompetanse og erfaring fra slike prosjekter andre steder i landet, og vi ser frem til et godt samarbeid. Dette blir et løft for Horten og et løft for vårt felles miljø, sier han entusiastisk.

Kommunalsjef Silje Vaadal utdyper:

-Horten kommune er i gang med et større byutviklingsprosjekt i Indre havn. Det å få kontroll på forurensningssituasjonen og sørge for god vannkvalitet i fremtiden er derfor viktig for oss. Oppryddingen vil sikre at havneområdet vil være attraktivt for næring, bolig og rekreasjon også i fremtiden.

En grønn og miljøbevisst forsvarssektor som rydder opp
Naturforvalter Odd-Erik Martinsen i Forsvarsbygg er forsvarssektorens mann inn i prosjektet med erfaring fra store miljøprosjekt rundt om i landet, og han er krystallklar på at dette arbeidet er svært viktig også for forsvarssektoren:

-For oss handler dette om å vise samfunnsansvar og bidra til våre innbyggere skal kunne nyte godt av et renere og tryggere havneområde i fremtiden. .

Han fortsetter:

-Når vi vet at mye av forurensingen på bunnen her skyldes militær virksomhet gjennom mange år, er det viktig for oss for å være med på å rydde opp. Det er rett og rimelig.   -En av våre beste miljøeksperter, Tore Joranger fra Forsvarsbyggs miljøseksjon, er derfor engasjert i dette arbeidet, i tillegg til at naturligvis Forsvaret har gitt viktige bidrag med sin kompetanse, for eksempel når det gjelder kartlegging av gjenstander på bunnen. Vi må ikke glemme at dette området ble bombet under krigen, og blant annet er tre miner fra krigens dager funnet og tatt trygt hånd om av Forsvarets personell.

-Nærmere 170 millioner kroner er totalt satt av til prosjektet.  Sammen tar vi et viktig samfunnsansvar for et populært og mye brukt område, og sørger for at det også i fremtiden skal være trygt å spise fisk fra området, sier han.

Entreprenør med bred erfaring og kompetanse
− Vi har en tydelig strategi om å ta samfunnsansvar og satse på bærekraft. En del av det handler om å satse på anleggsprosjekter innen miljø og bærekraft. Samtidig betyr det at vi er opptatt av å ha egne ansatte fagarbeidere og lærlinger. Vi ønsker også primært å bruke lokale underentreprenører og leverandører, der det er mulig, sier administrerende direktør Johan Hansson i Peab Anlegg.

Peab ferdigstilte i 2018 rydding og fornying av sjøbunnen i Puddefjorden i Bergen. Ifølge avdelingssjef Ivar Roland i Peab Anlegg var prosjektet interessant både fra et teknisk, miljømessig og samfunnsmessig perspektiv, og ga inspirasjon til å satse videre på lignende oppdrag.   

− Derfor er jeg veldig stolt og glad for at vi er tildelt denne kontrakten. Vi ser veldig frem til å bidra til et bedre miljø under vann, og renere havneområde for lokalbefolkningen i Horten, sier Roland.

Hvordan skal indre havn bli ren?
-Store deler av sjøbunnen i Indre havn er forurenset etter mange år med maritim og industriell virksomhet, forklarer Bergsli og Martinsen: - I områder med mye forurensning, vil sjøbunnen bli isolert og dekket med nye, rene masser. Dermed stenges forurensingen inne. Enkelte steder vil det benyttes «betongmadrasser» for å være sikre på at man hindrer at forurensingen virvles opp. -Andre steder hvor det er behov for seilingsdybde, vil man mudre, altså grave opp, de forurensede massene, som deretter vil bli trygt og stabilt deponert i et sjødeponi. Dette ligger i en naturlig, oksygenfri fordypning på havbunnen, midt i Indre havn. I ettertid vil havnen bli overvåket gjennom et eget miljøoppfølgingsprogram.

-Dagen i dag er en viktig milepæl, nå begynner oppryddingen for alvor, og vi gleder oss. Snart er havna ren, avslutter Bergsli og Martinsen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.