Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny base for redningshelikoptertjensten i Florø

Forsvarsbygg startet arbeidet med et nytt basebygg, samt rehabilitering av det gamle, i desember 2020. Nå er bygget overlevert fra entreprenør, og et skritt nærmere til å ta imot Luftforsvarets nye redningshelikoptre.

Kontraktsparter og entreprenør var Consto AS. Inntil de nye redningshelikoptrene er på plass driftes redningshelikoptertjenesten på Florø av CHC Helikopter Service AS (CHC).

Fortjener gode og funksjonelle baser

- Et samfunnsmessig viktig prosjekt, alle har et forhold til redningshelikoptertjenesten. De står på vakt for oss alle, døgnet rundt og året rundt, uttaler totalprosjektleder Svein Rune Skauge i Forsvarsbygg.

 

Skauge utdyper:

 

- Redningshelikoptertjenesten og Luftforsvaret gjør en kjempeinnsats for oss alle. Over hele landet. For kunne operere effektivt behøver de gode og funksjonelle baser, og det er vår jobb å få disse på plass, sier han.

 

Bygger og drifter byggene

Forsvarsbygg planlegger, bygger og drifter basene for Redningshelikoptertjenesten, på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektet kalles NAWSARH, en forkortelse for Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter.

 

Viktig samfunnsmål

Prosjektet er dermed en del av Forsvarsbyggs samfunnsoppdrag. Forsvarsbygg er en beredskapsorganisasjon, og som støtter Forsvaret i fred, krise og krig.

 

Store investeringer over hele landet

Nye, moderne redningshelikoptre leveres til redningstjenesten. I den forbindelse tilrettelegger Forsvarsbygg eiendom, bygg og anlegg for helikoptrene og deres mannskaper på til sammen seks baser i Norge, nærmere bestemt Rygge, Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak.

 

Operativ drift i byggeperioden sikret gjennom godt samarbeid

I Florø har Forsvarsbygg oppført en helt ny verksteddokk, og rehabilitert det tidligere tilstedevaktbygget.

 

-Vi skal også byggmessig drifte den nye basen som også inneholder kontorer, administrasjon og tilstedevakt, utdyper Skauge og fortsetter:

 

-Basen har plass til to av de nye helikoptrene. Byggearbeidet er gjennomført mens det var full operativ drift. - Det stilte store krav til god planlegging, logistikk og sikkerhet, men sammen med CHC har vi fått det til.

 

-Jeg vil dessuten rose CHC, NAWSARH prosjektet, Avinor i Florø, redningshelikoptertjenesten og Luftforsvaret. De har vært utrolig smidige, løsningsorienterte og lette å samarbeide med. Jeg er derfor glad for at vi sammen har fått dette til, utdyper Skauge.

 

Beredskap og hvile

- Dette er et sted for beredskap, operativ kraft, hvile for personellet og vedlikehold av helikoptre utdyper Skauge. -Vi håper departementet, Luftforsvaret og ikke minst Redningshelikoptertjenesten er fornøyd, avslutter totalprosjektleder Skauge.

De nye basene på Ørland, Sola, Rygge og Banak flystasjoner er allerede oppført og tatt i bruk. På Sola er det i tillegg også bygd et ledelsesbygg for 330 Skvadronen. Dette er også et anlegg for trening og sertifisering av Luftforsvarets personell på nye helikoptrene. Tilsammen er det sålangt omsatt for cirka 1, 2 milliarder kroner i bygg- og anlegg for de nye helikoptrene.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.