Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny feltsesong på Hjerkinn

Hjerkinn er nå vernet. Men arbeidet fortsetter for fullt. Nå er det klart for den 13.ryddesesongen på Dovre

-Vi er i rute, og gleder oss til å komme i gang med årets arbeid med bringe det tidligere skytefeltet tilbake til naturen.  Sporene etter skytefeltet viskes ut, og forandringen er godt synlig, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.
Han fortsetter:
-Etter et meget vellykket år i fjor, er nå nesten 505 tonn ammunisjonsrester og metallskrap samlet inn fra Hjerkinn skytefelt. I tillegg er 4 351 blindgjengere større enn 20 mm destruert. Nesten 400 kvadratkilometer er nå avsøkt, etter at vi i fjor alene eksplosivryddet nesten 54 kvadratkilometer på syv uker. 

Vegene
I tillegg tilbakeførte (fjernet og revegeterte) Forsvarsbygg de første lengre vegstrekningene i 2017. 

-Totalt ble cirka 14,3 km med veg, flere kjørespor og de store standplassene på Haukbergetanleggene tilbakeført i fjor, utdyper Henriksen.

Hva skjer i år?
Gjennom sommeren og høsten vil Forsvarsbygg starte tilbakeføringen av Store Ringveg. I 2018 er det strekningen gjennom Grøndalen helt i vest som skal prioriteres. 

-Neste år igjen vil vi fortsette med Svånådalen og Grisungdalen. Vernevedtaket har avgjort at vegen inn over Vålåsjøhøe skal bli liggende. Så i 2020 vil vi avslutte med de sentrale vegstrekninger tilknyttet Einøvlingen, Rollstadseter og Storranden, sier Henriksen videre.

Sikkerhet
- De siste årene konsentreres ryddingen med militær manngard til  områder hvor vi på grunnlag av grundige analyser av årlige ryddinger, vet det er flest gjenværende ammunisjonsobjekter. Vi planlegger med å rydde minst 120 kvadratkilometer i de tre gjenværende årene, og vårt gode samarbeid med Forsvaret er helt avgjørende for å få dette til.

Han understreker:

-Det blir trygt å ferdes på Hjerkinn, selv om man for ettertiden alltid må ta forhåndsregler når man beveger seg i et tidligere militært skytefelt. 

Beregninger som Forsvarets forskningsinstitutt har utføret, tilsier at eksplosivryddingen vil oppnå et meget tilfredsstillende resultat. I det ligger det at det vil være en ytterst liten sjans for å finne en blindgjenger på overflaten etter 2020. 

- Risikoen med å gå en tur på Hjerkinn er beregnet som svært lav, og lavere enn flere daglige og vanlige gjøremål. Men viktig: Ser publikum blindgjengere eller mistenkelige objekter i feltet, ikke berør disse, men rapporter funnet til oss, avslutter Henriksen.

Hjerkinn

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.