Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny kaserne fornyes for soldatene på Skjold

Det er klart for fornying av den tredje av seks kaserner i Skjold leir. Det er kaserne Heistad i Målselv kommune som nå står for tur.

- Soldatenes boforhold er viktig for at de skal kunne yte sitt beste under sin tjeneste i Forsvaret. Forsvarsbygg har fått i oppdrag av departementet om å fornye kaserne Heistad, sier prosjektsjef Jens-Hugo Leiknes i Forsvarsbygg.

Generalentreprisen gikk til altafirma Elvebakken Bygg AS, og kontraktssummen er på vel 83,8 millioner kroner, inkl. mva. Heistad skal være innflyttingsklar innen utgangen av 2024.

Tidligere er kaserne Porsanger og Evje renovert i nært samarbeid med fagfolk i Forsvarsbyggs kulturminneavdeling, og Riksantikvaren.

Fra 50-talls standard til 2020 standard

Det er bygget mange nye kaserner, forlegninger og boliger de senere årene en rekke steder i landet.

Kaserne Heistad skal nå renoveres innvendig, utvendig og delvis ombygges. I forbindelse med renoveringen vil det på enkelte punkter også bli foretatt tilbakeføring til opprinnelig utførelse siden kasernen er fredet på lik linje med de øvrige fem kasernene.

Det skal installeres nye tekniske anlegg i bygget slik at kaserne Heistad skal tilfredsstille gjeldende tekniske forskrifter så langt det er aktuelt for et fredet bygg. Fredningen gjør at det stilles krav om tilbakeføring av enkelte deler av bygget, og dette gjelder i særlig grad fasadene, peisestua, trapperom og korridorer. Disse arealene har det strengeste vernet, og dette er følgelig også de arealene som i størst grad tilbakeføres til opprinnelig utseende

Bruk er det beste vern

Skjold leir har kaserner fra 1950-tallet, og selve leiren er fredet og bygningene har vernestatus gitt av Riksantikvaren. Den opprinnelige leirstrukturen ble vernet i Forsvarets landsverneplan i 2000, og fredet av Riksantikvaren i 2004.

Fakta om kaserner i Skjold leir

Kasernen er tegnet av arkitekt A. Verje i 1953 og bygd omkring midten på 1950-tallet. Bygget er ett av i alt seks like forlegninger for mannskaper. Skjold leir (tidligere Maukstadmoen leir) er fredet ved forskrift 6.mai 2003 som oppfølging av «Landsvernplan for Forsvaret» (2000). For mannskapsforlegningene omfatter fredningen både eksteriør og interiør.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.