Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny reguleringsplan for Jørstadmoen gir muligheter

Nylig vedtok kommunestyret i Lillehammer kommune planen enstemmig, og den er nå på slutthøring. 

–Den nye reguleringsplanen for Jørstadmoen leir gir Forsvaret den fleksibiliteten og handlefriheten som er nødvendig for å ivareta både våre behov og våre interesser i området rundt Jørstadmoen i dag og for årene som kommer. Det vil også sikre at vi har nødvendig handlerom til å imøtekomme behovet for utvikling både av Forsvaret og Cyberforsvaret fremover, sier oberstløytnant Cathrine Thorshaug-Wang, plasskommandant på Jørstadmoen


Forutsigbarhet for Forsvarets virksomhet

–Vi er glade for at denne nå er behandlet, det har vært en lang prosess med mange ulike aktører, og hvor arbeidet startet helt tilbake i 2017, uttaler prosjektleder i Forsvarsbygg, Trond Nordby. Han har hatt ansvaret for å få den nye planen på plass.

Han fortsetter:

–Planen gir forutsigbarhet for både Forsvaret, kommunen og det sivile samfunn, og gjør det lettere å planlegge både virksomhet, drift og byggevirksomhet på en oversiktlig og god måte.

–Den løser også konkrete utfordringer knyttet til et par eneboliger, som tilhører forsvarssektoren, men som lå utenfor leirgjerdet uten å bli brukt. Nå er dette området regulert som bolig, og dermed kan de fradeles og forhåpenligvis selges. Det er en bra løsning for alle parter, sier Nordby. –Videre vil planen også gi klare føringer for bevaring og ivaretagelse av sykeleieren til den sovjetisk fangeleieren fra krigen og krigsgravplassen med hensynssoner.    I tillegg avklares en rekke andre planspørsmål.

Bedre utnyttelse av Forsvarets areal, flom- og rassikring
–Planen gir i tillegg rom for en bedre utnyttelse av leirarealet enn det som er tilfelle i dag, forklarer Nordby. Blant annet kan man nå bygge tettere i den indre delen av leiren, slik at handlingsrommet vedr evt nye prosjekter blir bedre. I tillegg gir planen føringer slik at både ras- og flomsikringsarbeid ivaretas på en enda bedre måte enn i dag.

–Alt i alt er dette en plan som gir forutsigbarhet, bedre utnyttelse av leiren, og som sørger for at Forsvarets virksomhet gjennomføres i tråd med et oppdatert, helhetelig og moderne planverk for området. Slik sikrer vi at vi også  i fremtiden er god nabo, avslutter han.Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.