Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nest siste ryddesesong på Hjerkinn

-Nå starter årets ryddesesong, etter planen den nest siste. Vi er i rute, skytefeltet er innlemmet i nasjonalparken og kvaliteten på arbeidet er bra, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen. Last ned vårt nye nyhetsbrev nederst i saken.

Sikrer naturverdier og gjenoppretter våtmarksområder
-Prosjektet er et eksempel på godt praktisk miljøarbeid som faktisk monner. Vi sikrer unike naturverdier, samtidig med at vi gjenoppretter tidligere vannveier og våtområder. Det er bra for klimaet, og i tråd med nasjonale og internasjonale miljømålsettinger. 

-Det er vi stolte av, sier Henriksen.

-Vi ser, bokstavelig talt, at sårene i landskapet forsvinner. Metodikken, utviklet i samarbeid med noen av Norges fremste miljøeksperter, fungerer. På selve ryddingen samarbeider våre egne eksperter tett med Forsvarets eksplosivfaglige miljø, sier han.

Ferdsel på Hjerkinn blir trygt
-Alle funn vi har gjort siden 2006 er registrert og dokumentert.  Funnene kobles opp med avanserte beregningsmetoder utviklet av Forsvarets forskningsinstitutt, slik at funnhistorikken forteller oss hva som bør søkes videre.

Tilnærmet hele feltet er ryddet minst to ganger, og mange steder er det ryddet både tre og fire ganger, sier han. Han forklarer at militær manngard som gjør overflaterydding over hele feltet også i år er hovedmetoden, mens det langs mindre begrensa områder, for eksempler veger og vegskuldre gjøres teknisk søk. Det skal også søkes i noen elver/bekker i tilknytning til enkelte anlegg.
-Det vil alltid være en restrisiko knyttet til et så stort område hvor det er skutt skarpt gjennom generasjoner, og noen titalls blindgjengere vil ligge igjen etter at vi er ferdige i 2020. Men risikoen blir liten. Beregninger tilsier at bilturen opp til fjellet vil være langt farligere enn selve fjellturen

Arbeidet fortsetter for fullt
-Vi gleder oss til å sette i gang med årets feltsesong her på Dovrefjell. Vi  skal i år å tilbakeføre de veger som det er bestemt skal bort, samtidig med at Forsvaret også i år vil gjøre en kjempeinnsats med å gå manngard.

Nytt nyhetsbrev
Les mere i vårt helt ferske nyhetsbrev

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.