Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nye Joint Warfare Center på Jåttå tar form

Arbeidet med å modernisere og utvikle øvings- og treningsfasilitetene ved NATOs Joint Warfare Center (JWC) på Jåttå i Stavanger har svært god fremdrift. Deler av det oppgraderte anlegget er allerede tatt i  bruk ved øvelser.

– Vår oppgave (JWC) er å trene hovedkvarterstrukturen i NATO, slik at disse kan sertifiseres for den oppgaven de er tiltenkt i en krise/ krigssituasjon. Vi har nylig gjennomført en større øvelse her på Jåttå, hvor den delen av fjellanlegget som er ferdig oppgradert ble benyttet. Tilbakemeldingene på fasilitetene fra våre internasjonale allierte har vært svært gode, uttaler Marcus Lund ved JWC/ NATO.

Han fortsetter:  –Denne viktige oppgraderingen vil øke vår kapasitet betraktelig, både når det gjelder fysiske og tekniske fasiliteter.


Økt kapasitet i topp moderne lokaler

Branch Head Base Support, Jone Iversen fra NATO, har den daglige oppfølgingen av byggeprosjektet internt i NATO på Jåttå. Han har tett kontakt med Forsvarsbyggs prosjektledelse, og er også positiv:

– Dette blir funksjonelle, «state of the art», trivelige, lyse og topp moderne øvingslokaler for oss. Vi kan enkelt endre layout på rom og arbeidsplasser fra øvelse til øvelse, ting er mobilt og kan enkelt flyttes og tilpasses.  
 Vi opplever å ha et veldig godt samarbeid med Forsvarsbygg. Dialogen er tett og god og vi ligger i forkant av fremdriftsplanen, sier han.

Teamarbeid
–Arbeidet skal etter planen være ferdig i september 2022, uttaler prosjektleder Kjetil Rødahl i Forsvarsbygg. Allerede etter påsken starter innredningen på de to neste arealene. Han merker seg de positive tilbakemeldingene, og trekker frem samarbeidet også internt i Forsvarsbygg som et suksesskriterium, samt gode leveranser fra entreprenøren Bache Rogaland, prosjekterende Rambøll, Prosjektil på byggeledelse og HRP på oppfølging av SHA.

–Dette er i høyeste grad et teamarbeid, og er å bygge forsvarsevne i praksis, avslutter han.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.