Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Avfall

Bygge- og riveavfall fra bygg- og anleggsvirksomheten i Norge utgjør 40% av landets samlede avfallsmengder. De totale avfallsmengdene fra nybyggingsvirksomhet har tradisjonelt vært fra 30 til 40 kg per m2 bruttoareal. Flere pilotprosjekter har imidlertid oppnådd å redusere avfallsmengden til 15-20 kg pr.m2.

Ved Sørbyen pleie- og omsorgssenter i Gjøvik ble for eksempel avfallsmengden til deponi redusert til 4,8 kg/m2. Avfallsmengden vil naturlig nok variere med bygningstype og stedlige forhold, men med en bevisst holdning bør det for de fleste nybyggingsprosjekter være mulig å komme ned mot 10 kg/m2.

Prosjekteringsfasen er viktig
I prosjekteringsfasen velges hovedmaterialer, konstruksjonsløsninger og utførelse av detaljer. Disse valgene er helt avgjørende for avfallsmengdene som oppstår under selve byggingen, og muligheten for ombruk og gjenvinning av materialene når bygget skal ombygges eller rives en gang i framtiden. Følgende forhold bør vurderes i prosjekteringsfasen for å redusere avfallsmengdene på byggeplassen og tilrettelegge for reduserte avfallsmengder i framtiden:

 • Materialenes egnethet for ombruk og gjenvinning
 • Mulighet for elementbygging og prekapping
 • Arbeidsmetoder ved montering og demontering
 • Vurdering av alternative materialer og løsninger
 • Enkle løsninger tilrettelagt for montering og vedlikehold
 • Valg av festemetoder, sammenføyninger etc.
 • Kritisk bruk av komposittmaterialer
 • Innhold av miljøskadelige stoffer i materialene
 • Mengde og type emballasje
 • Returmuligheter for emballasje
 • Holdninger til avfallsminimering hos produsent og leverandør
 • Koordinering av føringsveier, innfesting etc. i tak og vegg


 • Nyhetsvarsling

  Få e-post når det kommer nye saker.