Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Energiartikkel

Forsvarsbygg har inngått en strategisk avtale med Enova om en fullstendig energiomlegging. Med vel 6 millioner kvadratmeter eiendomsmasse, vil en energiomlegging gi betydelige gevinster.

Med utgangspunkt i energiforbruket, anslås at Forsvaret årlig kan spare i størrelsesorden 100 millioner kroner. Med et energipotensiale på 200 Gigawatt-timer (GWH) vil prosjektene fra Forsvaret dessuten kunne utløse flere titalls millioner kroner i støtte fra Enova. Forsvarsprosjektene må imidlertid konkurrere med andre søknader om ENOVAs støtte.
- Sammen med Enova kan vi øke fokus på energibesparelser og utnyttelse av fornybar energi. Slik kan vi være pådriver for nye standarder i bransjen, sier Helge Rohn, administrerende direktør i Forsvarsbygg.

Noen viktige områder for dette samarbeidet er etablering av et eget energiledelsesprogram i Forsvaret, med vekt på utnyttelse av eksisterende kompetanse på energiøkonomi og fornybare energikilder ved nybygg og rehabilitering av eksiterende bygningsmasse, samt prosjekter som fremmer utbygging av infrastruktur for nær- og fjernvarmesystemer.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.