Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gjenbruk av masser på Fornebu

Et viktig miljømål for aktørene på Fornebu er å gjenbruke mest mulig av eksisterende masser i utbyggingen. Gjenvinnbare masser foredeles og benyttes til tekniske formål mens restmasser benyttes direkte i oppbygging av nytt terreng.

40% billigere bærelag i veiene
Det er etablert et eget gjenvinningsanlegg for knusing og lagring av betong, tegl, asfalt og løsmasser fra rive- og gravearbeidene på området. Korte transportavstander innen området gjør gjenbruk ekstra kostnadseffektivt.

Statsbyggs infrastrukturprosjekt på Fornebu (IFBU) har for eksempel som mål at minst 90% av kvalitetsmassene i deres veianlegg skal tilføres fra gjenvinningsanlegget på Fornebu. Deler av de varmproduserte asfaltmassene i bærelaget erstattes med et tykkere lag av knust asfalt. Det reduserer kostnadene for bærelaget med opp til 40 prosent, på grunn av reduserte transport- og materialkostnader.

Alle utbyggere på Fornebu kan benytte gjenvinningsanlegget. Mottaks- og utleveringspriser er basert på at anlegget skal gå i balanse og fortjenesten ligger derfor hos de enkelte prosjektene.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.