Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøindikatorer

Det er viktig at en miljøindikator skal kunne fremskaffes enkelt, at den skal kunne oppdateres regelmessig samt at den gir et representativt bilde av miljøtilstanden. Her er noen indikatorer som kan være til hjelp Disse indikatorene uttrykker målbar miljøinnsats i de enkelte utbyggingsprosjektene. Beregning av miljøindikatorene nedenfor erstatter ikke miljøoppfølgingsprogrammet og oppfølgingen av dette.

Driftsfase-indikatorer
Miljøindikatorer som beregnes i prosjekteringsfasen, men har betydning i driftsfasen. Reelt oppnådd resultat kan først måles etter en tids drift og må følges opp i et miljøregnskapssystem.

 • Beregnet kjøpt el og olje i kWh per årsverk eller boenhet (forbundet med bygget)
 • Beregnet bruk av lokal fornybar energi i kWh per årsverk eller boenhet (forbundet med bygget)
 • vannforbruk pr. person
 • Planlagt nettoareal i m2 per arbeidsplass eller husholdning

 • Byggefase-indikatorer
  Miljøindikatorer som følges opp under byggefasen:

 • Spill på byggeplass kg material/m2
 • Kildesortert avfall på byggeplass i % av totalt avfall
 • Prosentandel av antall innkjøpte materialer som har miljødeklarasjon, i forhold til antall innkjøpte produkter totalt

 • Prioriterte indikatorer for Skiftes avhendingsprosjekt

  Eksisterende bygninger

 • Bygg solgt for gjenbruk (antall)
 • Rive minst mulig (% kvm avhendet)
 • Utarbeidede avfallsplaner (antall)
 • Rivingsmasse til deponi (tonn)
 • Gjenvinningsgrad av rivingsavfall i forhold til total mengde rivingsavfall (%) • Tomter
 • Deponier sikret i henhold til krav fra SFT (antall)
 • Nyhetsvarsling

  Få e-post når det kommer nye saker.