Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøoppfølgingsprogram

Utarbeidelse av et miljøoppfølgingsprogram må være en bevisst prosess som hver utbygger går gjennom. Prøv å tallfest de viktigste målsetningene i miljøoppfølgingsprogrammet.

På websiden er det foreslått et sett av miljøindikatorer som du kan knytte konkrete målsetninger til.

Godt begynt
For å sikre seg at de viktigste miljøhensynene blir tatt, er det viktig å starte med en kartlegging av miljøpåvirkninger (3.1.2) tidlig i planleggingsfasen. Der kartlegger man alle relevante miljøpåvirkninger og -effekter som prosjektet kan medføre. Neste skritt er prioritering (3.1.3) av innsatsområder.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.