Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Prioritering

Tidlig i prosessen bør det velges ut innsatsområder for prosjektet, basert på en prioritering av relevante miljøpåvirkninger og -effekter. Kriteriene for prioriteringen bør være fastlagt og dokumentert på forhånd, og prioriteringssystemet bør være oversiktlig og forståelig for alle parter i prosjektet.

Det er viktig å dokumentere og begrunne de prioriteringene som gjøres, slik at alle deltakerne i prosjektet kan følge opp prioriteringene.

Kriterier for prioritering av satsningsområder
Kriteriene for prioritering av innsatsområder bør fastsettes og dokumenteres på forhånd. Kriteriene bør være diskutert og fastlagt før prioriteringen finner sted. Utover de rent miljøfaglige kriteriene kan byggherren også ha andre kriterier som legges til grunn for prioriteringen av satsningsområder. Eksempel på slike kriterier er miljøforhold formulert i egen miljøpolitikk, økonomiske begrensninger, image, lovgivning og avgifter.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.