Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rådgivning eiendomsutvikling Bergen

Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid å inngi tilbud på rådgivning innwn eiendomsutvikling i Bergen.

Det er flere attraktive og bynære eiendommer i Bergen som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Eiendommenes påregnelige verdi skal realiseres i samsvar med statlige føringer og regelverk. For å oppnå dette skal det gjennomføres vurderinger om arealbruk og utnyttelse i samspill med kommunale planmyndigheter og private utbyggere. Rådgiverne skal bistå Forsvarsbygg i disse vurderingene. Herunder:

  • Forestå ideskapning som første fase for en balansert etterbruk av eiendommer som Forsvaret ikke lenger skal bruke.
  • Rådgivning til Forsvarsbygg i forhold til enkelt eiendommer.
  • Bidra med innspill til utvikling og salg av enkelt eiendommer.
  • Delta i utviklingsprosessen med synspunkter og innspill og samarbeide med de øvrige prosjektdeltagerne.

I tillegg til kunngjøringen består konkurransegrunnlaget av følgende dokumenter:

  • Denne innbydelsen (del I)
  • Forsvarsbyggs kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag utenfor bygg og anlegg med blanketter (del II)

(Dokumentene kan lastes ned nederst på denne siden.)

Tilbudsfrist: 17.10.2003 kl 12:00.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.