Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ressursbesparelse

En inngrodd oppfatning er at "miljø koster". Sannheten er mer nyansert. Prisforskjell på bygningsprodukter med og uten helse- og miljøskadelige stoffer er for eksempel ofte marginal. Andre miljøhensyn, som for eksempel innkjøp av varmepumpe, kan medføre en høyere investeringskostnad i forhold til tradisjonelle løsninger. Lavere driftskostnader gjør imidlertid at investeringene betaler seg.

Inntjeningstiden vil variere, men det er verdt å regne på hva som er det totaløkonomisk mest lønnsomme i stedet for å bare se på investeringskostnaden.

For den nye Telenorbygget på Kokstad, har en bevisst miljøsatsning gitt en årlig energibesparelse på 30 millioner i forhold til driften av deres tidligere bygg. Forsvaret satser også på energibesparelser og det forventes 100 millioner i driftsgevinst til Forsvaret.

Myndighetenes rammebetingelser påvirker lønnsomheten
Myndighetene har ansvar for å gi næringslivet rammebetingelser som bidrar til at samfunnet utvikles i mer bærekraftig retning enn situasjonen er i dag. Dette gjenspeiles bl.a. ved at:

Krav til avfallsminimering har gitt økte avgifter på usortert avfall

Prisene på elektrisitet har økt - primært på grunn av lite nedbør, men indirekte også på grunn av myndighetenes utbyggingsstopp av vassdrag

Kostnader til vannforbruk og avløpsrensing blir høyere

Det vil trolig derfor bare bli en stadig sterkere sammenheng mellom økonomisk og økologisk ressursbesparelse.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.