Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

RIT

I forbindelse med rivearbeidene knyttet til ombygging og nybygging for nytt Regionssykehus i Trondheim (RiT), erfarte byggherren at miljøvennlig riving var billigere enn tradisjonell riving. Selve rivearbeidene kostet noe mer, men man sparte mye på avfallshåndteringen.

Kun 5% gikk til deponi, sammenlignet med over 90 % i et gjennomsnittlig norsk riveprosjekt.Et overslag viser at den valgte løsningen ble 15-25% billigere enn tradisjonell riving. I tillegg kommer ytterligere besparelser som følge av at riveavfallet benyttes som byggematerialer (utnyttet av samme byggherre). Transportarbeidet er også redusert som en følge av dette.

Rivearbeidene omfattet to boligblokker i betong fra 1960, portvaktsbygg samt syv firemannsboliger i tre fra ca 1930-1940. Total riveavfallsmengde var ca 6.400 tonn. 80% gikk til materialgjenvinning (betong og tegl), 15% til energigjenvinning og 5 % til deponi.

I tillegg er det levert ca 40 vinduer, alle takbjelker, taknedløp og takstein (skifer) til ny RiT-barnehage som i utgangspunktet er planlagt med ombruk av disse materialene.

For nærmere informasjon, kontakt:
ICG Trondheim på tlf 73 52 58 80.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.