Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skifte Eiendoms miljømål

Dette er våre miljømål:

1 Vi vil arbeide for størst mulig grad av ombruk av EBA som Forsvaret utrangerer.

2 Vi skal legge til rette for varig vern av verneverdig bygningsmasse.

3 Vi legger til rette for friluftsliv ved åpne strandsonen på flest mulige eiendommer.

4 Vi selger miljørisikoen med de eiendommer som har det og er etterrettelig i våre prospekter.

5 Vi vil forebygge forurensning fra avhendet EBA og egen virksomhet.

6 Når riving er nødvendig, skal vi være en av de ledende byggherrer for gjenvinning av materialer ved riving av BA.

7 Prosjektet vil kontinuerlig forbedre sin miljøpåvirkning og forebygge forurensing.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.