Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Under utvikling: Vallermyrene Leir, Porsgrunn

Vallermyrene leir med sentral beliggenhet utenfor Porsgrunn ved Telemarksporten, er under utvikling. Leiren består av 68 mål flat tomt, og en bygningsmasse på til sammen 8 933 m2 BTA fordelt på 14 bygg. Leiren er en av de best bevarte eks-tyske rideleirene i Norge - med et unikt miljø med stor sjeldenhetsverdi og mengder av muligheter.
Image "1049369066.41.jpg" without description

Vallermyrene leir har sentral og fin beliggenhet ved riksvei 36 – den gamle hovedinnfartsåren til Porsgrunn. Eiendommen består av 68 mål tomt og en bygningsmasse på til sammen 8 933 m2 BTA fordelt på 14 bygg – av dette forventes 10 bygg som utgjør ca. 6 550 m2 avhendet. Større deler av bygningsmassen og leirområdet er underlagt vern. Leiren er en av de best bevarte eks-tyske rideleirene i Norge - med et unikt miljø med stor sjeldenhetsverdi og mengder av muligheter. Samarbeid med Forsvarsbyggs eget kompetansesenter for kulturminnevern og vernemyndighetene, vil sikre at eiendommens identitet og egenart bevares og utvikles videre gjennom ny bruk av området. Det arbeides med mulighetene for å kunne fremme en reguleringsplan for Vallermyrene leir som omfatter fremtidig bruk til flere ulike formål.

Image "1049369586.15.jpg" without description

HV 03 er tenkt å ha fortsatt tilhold i 3 – 4 av bygningene i nedre leirområde – øvrig bygningsmasse frigjøres. Deler av eksisterende bygningsmasse burde ligge særdeles godt til rette for bruk til hesterelatert virksomhet som rideskole, aktivitetssenter, fritidsklubb etc., men kan også anvendes til lager og verksted eller konverteres til annen bruk - eksempelvis boliger/ leiligheter. Deler av eiendommen ligger også til rette for regulering til tomter for ulike typer boligbebyggelse i et historisk unikt og spennende miljø - med sterk identitet. Den sentrale og gode plasseringen langs riksveien med særdeles gode muligheter for profilering, gjør også regulering av deler av tomten til næring aktuell.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.