Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Betongkonstruksjoner

Forsvaret ønsker å avhende en rekke større betongkonstruksjoner/bunkers. Å gi disse konstruksjonene ny bruk eller å utnytte dem som fundament, vil spare oss for store omkostninger til riving. Her er eksempler på mulig bruk:
Image "1074370025.73.jpg" without description

Hytte på lista
Arkitektene Randi Grimeland og Nils E. Røsvik har forvandlet en bunker til et landsted for familien. De kom over en bunker midt i jordbruksland på Lista i Farsund kommune og ble fascinert av strukturen og materialiteten – og tanken på å bygge videre på historien fra 1943.


Ekstremturisme i fjellanlegg
Det militære fjellanlegget i Porsangerfjorden gir mange muligheter for både opplevelses- og ekstremturisme. Selskapet Brum Brum Adventure som arrangerer villmarksopplevelser, har en ide om å lage fjellanlegget om til "Troll Word" der lokale myter kan gjenskapes.

Hyttetomter med bunker på kjøpet
Søviknes torpedobatteri i Hasselvika består av et stort antall bunkere. Kjøper ønsker å nytte de ulike bunkere til grunnmur og kjellere for nye fritidsboliger som bygges.

Gamle Nike Batteri på Vormsund ender som fjernlager!
Det gamle Nike Batteri på Vormsund består av solide betongkonstruksjoner. De får ny bruk som fjernlager for ulike firmaer. Kjøper jobber med utleie av lokalene som bl.a. består av store betonghaller.


Våler Nike Batteri formes til ny bruk
Våler Nike Batteri består av ca. 2.500 m2 bygningsmasse på en tomt på ca 93 mål. Solid Entreprenør vil bruke både bygninger og uteareal i sin drift. 200 tonn byggavfall skal sorteres og trevirke flises opp innendørs. En del av bygningene skal nyttes som lager. Deler av uteområdet vil de benytte til lager for kjøretøy og materialer. Konsesjonsbehandlingen er i gang og det forventes et positivt resultat slik at kjøpet kan verifiseres primo 2004.

Grünerløkka studenthus en ombygget kornsilo
Kornsiloen ligger i et område som er ferdigregulert til boligformål. Bygningsmessig er siloen godt egnet til å gi kreative og morsomme boløsninger. I tillegg er en av de fem vitenskapelige høgskoler som er medlem av SiO, Arkitekthøgskolen, vedtatt relokalisert til kornsiloens nabotomt. Kunsthøgskolen i Oslo vil også bli lokalisert til området.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.