Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fakta om Bolærne

Øygruppa Bolærne er en kjede av øyer i Vestfolds skjergård. Østre Bolærne er en av øyene i denne øygruppa og utgjør 590 av øygruppas totale 2600 dekar.

Områdene/øyene merket med gult er eied eller forvaltes av Nøtterøy kommune (bildet omfatter ikke alle øyene). De røde sirklene markerer områder med bygningsmasse på Østre Bolærne.

Image "1086953674.86.jpg" without descriptionBeliggenhet

 • Øygruppa Bolærne er en kjede av øyer beliggende lengst øst i Nøtterøys skjærgård, Vestfold. Øygruppen består av Østre, Vestre og Mellom Bolærne og i tilegg en rekke mindre øyer, holmer og skjær til sammen ca 45.
 • Kystsonen og skjærgården er en vesentlig del av Nøtterøy kommunes landskap.
 • Kommunen har flere enn 175 øyer, holmer og skjær – og øygruppa Bolærne utgjør en betydelig andel av disse.Areal

 • Hele øygruppen utgjør 2600 daa.
 • Nøtterøy Kommune skal overta 44 av disse øyene på til sammen 2010 daa. Hele området vil bli fritt tilgjengelig for allmennheten. Mellom Bolærne er den største av disse øyene på 1100 daa.
 • Østre Bolærne er 590 dekar og 2/3 av øya er under omregulering til fritidsformål. Bygningsmassen utgjør 7.500 kvadratmeter med til sammen 13 bygninger.
 • Vestre Bolærne er i Forsvarets eie fremdeles og skal fortsatt være det.Natur

 • Allmennhetens rett til fri ferdsel i området gir mulighet for innblikk i et lite slitt naturlandskap med et svært rikt naturliv.
 • Øyene har stor variasjon i naturtyper, det finnes verdifulle skoglokaliteter, strandområder og også kulturlandskap på øyene.
 • Øyene består hovedsakelig av dypbergarten Tønsbergitt og flere steinbrudd ble etablert, med blant annet leveranse til Slottet i Oslo.Historie

 • De største øyene har hatt fastboende fra 1500-tallet.
 • Fra ca. 1850 pågikk en diskusjon om hvordan forsvaret av Marinens hovedbaser i Horten og Kristiania kunne forsterkes.
 • Utbygging av Tønsberg-området vant frem, og Bolærne ble ervervet ved ekspropriasjon fra grevskapet Jarlsberg i 1916, og har siden kun hatt militær aktivitet, uten adgang for sivile.

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.