Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gammel verkstedshall blir leiligheter

I den gamle verkstedbygningen fra 1927 har det blitt 75 studentleiligheter. Leilighetene er på 32-43 m3. Flere har en del av boarealet som hems, som kan utgjøre 12-15 m2 av leiligheten.

Med de høye sprosse-vinduene, og den store høyden under taket gir leilighetene en følelse av dybde og rom. Bygningen ligger ut mot Holmestrandgata og tilhører den gamle verkstedbygningen til Oslo Sporveier. Det er gjort stor anstrengelse for å bevare fasadens opprinnelige vinduer. Største delen av dette bygget blir i to etg. ved at det bygges inn et dekke og det er særlig en utfordring der hvor etasjeskillet går på mitten av vinduet.

Bjølsenhallen
Selve busshallen ble oppført på begynnelsen av 30-tallet. Tomten var da i Oslo Sporveiers eie og hallen tjente som oppstallingshall for busser. Under krigen ble hallen benyttet som hangar for tyske fly, samtidig som kulvertene under tjente som skjulested for Oslogjengen og Max Manus. I forbindelse med den nylig stadfestede reguleringsplanen, ble hallen regulert til bevaring.

Utviklerne ønsker å etablere et matvarehus på linje med de beste i byen. Størrelsen tillater et mangfold som de største matvarehusene i Oslo i dag, med egne avdelinger for kjøtt- fisk- og bakervarer, samt frukt og grønt som kan konkurrere med gamle dagers spesialforretninger.

I første etasje mot studentbyen planlegges det en kafe. Denne vil sannsynligvis drives av Studentkafeene, som er en avdeling av Studentsamskipnaden i Oslo. De driver til sammen ca 30 spisesteder rundt på de ulike undervisningsstedene.
Reguleringssaken gir rom for et breddeidrettssenter. Bydelen har helt siden salget fra Oslo Sporveier ivret for at deler av området skal komme bydelen til gode i form av et idrettssenter.

Utviklerne har nå lagt til rette for at kommunen kan leie et anlegg til breddeidrett. Foreløpige planer gir rom for en håndballhall og en innebandybane, men arealet kan også benyttes til andre hallidretter. I tillegg planlegges det et større kampsportsareal, samt en klatrevegg. Disse planene er under stadig utvikling, og en gjennomføring er først og fremst avhengig av Oslo kommune. (Kilde Studentsamskipnaden i Oslo, www.sio.no)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.