Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kulturminnevern

I Landsverneplanen for Forsvaret er en stor del av Hvalsmoen definert som landskapsvernområde. 35 bygg er omfattet av mer eller mindre strenge vernebestemmelser.
Image "1088488563.72.jpg" without description


Vernede bygg på Hvalsmoen.

Aktiv bruk er det beste vern
I forslaget til reguleringsplan er omfanget av vernet konkretisert og til dels avgrenset. Et felles utgangspunkt for vernemyndighetene, og Skifte Eiendom som eier, er at aktiv bruk er det beste vern. I tråd med dette har det vært viktig å få nedfelt gode og forutsigbare rammer for bruken av bygg og områder.

Planen slår fast at bevaring ikke betyr byggeforbud, men at nybygg må ta tilbørlig hensyn til det som allerede eksisterer. Det åpnes også for tilpasninger som følge av ny bruk.

Fredningsvedtak
Den 6. mai 2004 fattet Riksantikvaren fredningsvedtak for deler av bygg og anlegg som inngår i Landsverneplan for Forsvaret. På Hvalsmoen omfatter fredningen Søndre og Nordre depot, Østre messe, tre spisshytter, rød ridehall, to magasiner for bromateriell og et ammunisjonsmagasin.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.