Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Østre Bolærne - videre behandling

Etter høringen om salget av Østre Bolærne fremmer forsvarskomiteen en innstilling for Stortinget.

Instillingen skal behandles torsdag 16. juni.

Komitéens tilråding lyder:

"Komiteen viser til dokumentet og det som står foran og rår Stortinget til å til å gjøre slikt vedtak:
I
Stortinget ber Regjeringen om å sikre at forhandlinger mellom kjøper av Østre Bolærne, Brunstad Conference Senter A/S og Vestfold fylkeskommune og Nøtterøy kommune finner sted, og at Regjeringen bidrar til at partene kommer frem til en minnelig avtale, som for eksempel makeskifte, som sikrer at Østre Bolærne blir i offentlig eie, og blir benyttet til samfunnsnyttige formål, samt sikrer allmennheten fullverdig og fri adgang.

II
Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennomgang av statens eiendommer som skal avhendes, spesielt med tanke på hvilke eiendommer som er interessante i forhold til allmennhetens muligheter til friluftsliv og/eller kulturhistorie, og utarbeider en plan for hvordan allemannsretten og/eller vern av slike eiendommer best ivaretas.

III
Stortinget ber Regjeringen klargjøre retningslinjene for salg av Forsvarets eiendommer slik at forholdet og hensynet til allemannsretten, friluftsliv, kulturhistoriske verdier, lokale og regionale myndigheter blir klarere.

IV
Dokument nr. 8:82 (2003-2004) - forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad, Marit Nybakk og Anne Helen Rui om omgjøring av salget av Østre Bolærne, slik at det fortsatt blir i offentlig eie - vedlegges protokollen."


Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.