Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Østre Bolærne overtas av Vestfold Fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune overtar Østre Bolærne. Brunstad Conference Center (BCC) har blitt enige med Skifte Eiendom om å frasi seg retten til eiendommen og overtar Forsvarets andel av eiendommen Syningen i Ål i Hallingdal.

Vestfold Fylkeskommune overtar eiendommen Østre Bolærne til 16,5 millioner kroner. I tillegg til taksten på 14 millioner kroner skyter Miljøverndepartementet ved Direktoratet for Naturforvaltning inn 2,5 millioner kroner for å sikre friluftsinteressene for allmennheten. Østre Bolærne er en av 46 øyer utenfor Tønsberg på ca. 590 mål med 13 bygninger på til sammen 7500 kvadratmeter.

- Vi er godt fornøyd med utfallet av forhandlingene. Fremover nå vil vi jobbe for å tilrettelegge forholdene best mulig slik at allmennheten kan få oppleve denne kystperlen i all sin prakt til neste sommer, sier fylkesordfører Anne Rygh Pedersen.

BCC hadde høyeste bud på Østre Bolærne da eiendommen ble lagt ut for salg av Skifte Eiendom første gang i mai i år. Men etter et pålegg fra Stortinget om å finne en løsning som medførte at eiendommen forble offentlig eiendom, godtok BCC å inngå forhandlinger om en erstatningseiendom.

Skifte Eiendom og BCC har blitt enige om at BCC overtar Forsvarets andel av fjelleiendommen Syningen i Ål kommune i Hallingdal. Eiendommen skal overtas til takst. BCC får en kompensasjon på 18 millioner kroner for å frasi seg rettighetene til Østre Bolærne, kompensasjonen inkluderer også opprydningsarbeid på Syningen. Vi er kjent med at BCC har vært interessert i eiendommen, og er positive til at de etablerer seg i kommunen sier ordfører Torleif Dahlseide.

- Dette har vært en komplisert sak som har engasjert mange. Vi er godt fornøyd med resultatet og mener det ivaretar interessene til alle parter på best mulig måte, i tillegg til å innfri Stortingets krav. Jeg vil gi ros til både BCC og Vestfold fylkeskommunen som har vært konstruktive for å finne løsninger i denne prosessen, sier direktør i Skifte Eiendom, Sverre Tiltnes.

Spørsmål rettes til:
Sverre Tiltnes
dir. Skifte Eiendom
Telefon: 90 75 88 67

Paul Lødøen
Prosjektleder Skifte Eiendom
Telefon: 91 12 57 60

Roar Schinnes
Styreleder Brunstad Conference Center
Telefon: 90 76 66 20

Torleif Dahlseide

Ordfører Ål Kommune

Anne Rygh Pedersen
Fylkesordfører Vestfold Fylkeskommune

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.