Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Trygg etterbruk

Det er ingenting som tyder på at det foreligger en alvorlig forurensingssituasjon i Haslemoen leir.
Image "1095345012.3.jpg" without description
Foto: Matti Bernitz/C360

Skifte Eiendom tar likevel miljøarbeidet på alvor og utarbeider på vegne av Forsvaret et program for å rydde opp i nærmiljøet etter mer enn 50 års bruk. Dette skjer i nært samarbeid med miljøvernmyndighetene slik at en i fellesskap finner de riktige tiltakene.

Lokalt har en spesielt vært opptatt av hvordan Forsvaret og Skifte Eiendom håndterer utfordringene knyttet til Lauvmyra, som var nedslagsfeltet for artilleriskytingen.

- Det er allerede iverksatt omfattende miljøundersøkelser rundt Lauvmyra. Vi har tatt flere vannprøver som er sendt til analyser og det blir nå satt ned grunnvannsbrønner i myra slik at vi får et eksakt bilde av grunnvannskvaliteten. De foreløpige analyseresultatene tyder ikke på at vi har en alvorlig forurensingssituasjon fra artilleriammunisjonen, sier Odd Erik Martinsen. Martinsen er miljøansvarlig for skyte- og øvingsfelt i Forsvarsbygg, Region Øst.

Skifte Eiendom har anmodet Forsvarsstaben om at det blir gjennomført rydding av blindgjengere og foretatt en sikkerhetsmessig frigivelse av området rundt Lauvmyra.

- Vi venter tilbakemelding fra Forsvarsstaben om hvordan dette skal gjennomføres i løpet av september, forteller Martinsen. Vollene rundt skytebanene er også en utfordring fordi det finnes betydelige mengder håndvåpenammunisjon der med bly og andre forurensende stofer.

- De foreløpige analyseresultatene viser at vannkvaliteten er god tatt i betraktning den store mengden ammunisjon som er brukt. For de skytebanene som skal nedlegges kommer vi til å fjerne vollene og legge disse massene i godkjent deponi. Dette arbeidet gjøres i nært samarbeid med miljøvernmyndighetene, avslutter Martinsen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.