Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

USAs ambassade flytter fra Drammensveien til Forsvarets tomt på Huseby

Skifte Eiendom har inngått en avtale med US State Department i Washington DC om salg av tomt til nytt ambassadebygg ved Forsvarets eiendom på Huseby i Oslo.

Flyttingen fører til at områdene rundt den eksisterende eiendommen på Drammensveien igjen blir normalisert.

På anmodning fra Oslo kommune har Skifte Eiendom i lengre tid hatt dialog med den amerikanske ambassaden om en mulig lokalisering på Forsvarets eiendom på Huseby. Den 40 mål store tomten ligger ved siden av Njårdhallen og grenser mot Morgedalsveien og Sørkedalsveien ved Makrellbekken stasjon. Tomten det er inngått avtale om dekker, etter amerikanske myndigheters vurderinger, alle behov for sikkerhet.

Verken Gardens virksomhet på området eller størstedelen av friområdene i Husebyskogen berøres av salget. Den resterende delen av Husebyskogen på 350 mål, inkludert treningsområdene for Garden, forblir urørt. Dette området er et viktig friområde for nærmiljøet.

Oslo kommune vil fremme saken for bystyret og sørge for den videre omreguleringen av området.

Image "1087995467.62.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.