Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vilberg leir festet bort til Oslo Lufthavn AS

Skifte Eiendom har i dag inngått en festeavtale med Oslo Lufthavn AS om Vilberg, Forsvarets leir ved Gardermoen. Avtalen gjelder for en periode på 30 år og omfatter et område på drøyt 297 mål.

Ved å inngå en festeavtale hensyntas en mulig fremtidig utvidelse av Gardermoen flyplass. Eiendommen forblir i Forsvarets eie.

Oslo Lufthavn AS har ønsket å sikre seg disposisjonsretten til området for å ha muligheten til en utvidelse av flyplassen i fremtiden. Dette behovet imøtekommes gjennom en festeavtale på 30 år, hvor Forsvaret er grunneier. Oslo Lufthavn AS betaler 3 mill. kroner for festeretten og overtar alle kostnader for eiendommen, inkludert forvaltning.

I tillegg til festeavtalen vil Skifte Eiendom, på vegne av Forsvaret, selge rettighetene til uttak av grusen i området i en åpen budrunde. Eventuell kjøper av disse rettighetene vil være ansvarlig for nødvendig regulering av området. Rettighetene til grusen blir lagt ut i markedet i løpet av vinteren.

Vilberg leir ble lagt ut for salg i sommer. Interessen og behovet til Oslo Lufthavn AS har imidlertid gjort det mer aktuelt å feste bort eiendommen enn å selge. Det er knyttet forkjøpsrettigheter til området, men disse inntrer ikke ettersom eiendommen ikke selges. Forkjøpsrettighetene vil imidlertid gjelde ved et eventuelt salg i fremtiden.

Festeavtalen innebærer intet økonomisk tap for Forsvaret. De totale inntekter ved salg av rettigheter til masseuttak sammen med festeavtalen overstiger sannsynlige inntekter ved salg.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.