Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

29 naturperler sikres for allmennheten

Den 17. juni 2004 anmodet Stortinget Regjeringen om å gjennomgå statens eiendommer som skal avhendes, med tanke på hvilke eiendommer som er interessante i forhold til allmennhetens muligheter til friluftsliv og/eller kulturhistorie. Basert på dette skulle det utarbeides en plan for hvordan allemannsretten og/eller vern av slike eiendommer best ivaretas.

528 forsvarseiendommer i Skifte Eiendoms portefølje pr 31.12.2004 ble gjennomgått av en arbeidsgruppe bestående av representanter for Direktorat for Naturforvaltning (DN), Skifte Eiendom og Statskog.

DN gjorde den faglige vurderingen av eiendommene. Statskog er tiltenkt et større ansvar for forvaltning av statens skog- og utmarksareal, og har ivaretatt nødvendig koordinering for mulig statlig overføring.

Kommuner, fylkeskommuner, samt fylkesmannen i relevante områder har gitt innspill til hvilke friluftseiendommer som burde være med i oversikten. Interkommunale friluftsråd har vært involvert gjennom sin kontakt med kommunene og fylkesmannens miljøvernavdeling.

Basert på dette, foreslår Regjeringen at totalt 29 eiendommer skal forbli i offentlig eierskap.

 • 18 av eiendommen har strandlinje
 • Eiendommene har et totalt areal på ca. 11 000 mål
 • Den største eiendommen er Årøya i Troms på 3 412 mål
 • Den minste eiendommen er Vikertangen i Østfold på ca. 1 mål


  Filuftseiendommene er delt inn i følgende tre kategorier:

 • Anbefalt i statlig eie ved DN
  Totalt 13 eiendommer er anbefalt solgt til DN. For 7 av eiendommene vil bebygd grunn fradeles, mens "friluftsdelen" selges til DN.

 • Anbefalt annen offentlig eier
  Totalt 16 eiendommer er anbefalt solgt til fylke eller kommune. DN bidrar med inntil 50 % finansiering.

 • Friluftsinteresser ivaretas ved klausulering eller regulering
  Dette er totalt 9 eiendommer. DN gir innspill til klausulering ved salg av eiendommene.

 • Nye avhendingsrutiner
  I tillegg er det omtalt 16 andre eiendommer i rapporten som delvis er i militær bruk.

  Disse og andre eiendommer som har kommet til Skifte Eiendoms portefølje etter 1.1.2005 blir avhendet i henhold til nye rutiner. Disse rutinene gir blant annet DN, kommuner, fylker og Statskog forkjøpsrett før eiendommene legges ut i markedet.

 • Image "1115883170.55.jpg" without description
  Foto: Øyvind Markussen, Scanpix

  Nyhetsvarsling

  Få e-post når det kommer nye saker.