Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Allemannsretten sikres

Noen av Forsvarets eiendommer som skal avhendes, er flotte friluftsområder. Naturlig nok er mange i lokalmiljøet usikre på hva som vil skje med naturperlene i deres region. Rutinene som nå gjelder for avhending av forsvarseiendom sørger for at friluftslivets interesser alltid blir ivaretatt.

Direktoratet for Naturforvaltning vurderer friluftskvalitetene
Samtlige forsvarseiendommer som skal avhendes, blir vurdert av Direktoratet for Naturforvaltning (DN) med tanke på å ivareta friluftsinteresser. Bebygd areal blir i liten grad vurdert.

På grunnlag av vurderingene, kan DN anbefale følgende:

 • at eiendommen bør overtas av Staten v/DN - dersom den er av nasjonal eller regional betydning for allmennhetens tilgang til friområder.
 • at eiendommen bør overtas av kommune eller fylkeskommune med økonomisk støtte fra DN dersom den er av lokal betydning for allmennhetens tilgang til friområder.
 • at eiendommen kan selges i det åpne markedet, men med klausuler i salgskontrakten som ivaretar allmennhetens tilgang til friområdene.
 • at eiendommen ikke er av betydning for allmennhetens tilgang til friområder og kan avhendes uten spesielle klausuler.

  Alle eiendommer som blir overført til Skifte Eiendom for avhending, vurderes fortløpende på denne måten.

  Kommuner og fylkeskommuner har forkjøpsrett til takst
  Staten har forkjøpsrett til alle forsvarseiendommer som skal avhendes. Dersom Staten ikke ønsker å overta, har fylkeskommunene eller kommunene forkjøpsrett før eiendommen eventuelt legges ut i markedet.

  Fylkeskommuner eller kommuner som ønsker å bruke forkjøpsretten til å overta eiendommen, må kjøpe til takst. Taksten blir fastsatt på bakgrunn av at området skal brukes til friluftsformål og vil være lav.

  Statskog SF har kjøpsrett etter fylkeskommunene og kommunene, men før den legges ut i markedet.

   

  29 friluftseiendommer blir sikret i 2005
  I 2005 vil Direktoratet for Naturforvaltning (DN) kjøpe 13 av Forsvarets eiendommer til friluftsformål. I tillegg vil 16 eiendommer overtas av kommunene eller fylkeskommunene med finansiell støtte fra DN.

  Totalt vil altså 29 friluftseiendommer sikres for allmennheten i 2005. Stortinget bevilget midlene for dette over revidert nasjonalbudsjett.

  Bolærne-saken utløste behov for klarere retningslinjer
  Det var salget av Østre Bolærne i fjor sommer som var utgangspunktet for debatten om Forsvarets friluftseiendommer. Som et resultat av Stortingets behandling, ble salget av Østre Bolærne omgjort. Samtidig ble det vedtatt å styrke kommunenes og fylkeskommunenes rettigheter, samt å sikre hensynet til allemannsretten, friluftsliv og kulturhistoriske verdier.

  De endrede rutinene ble innført fra 1. januar 2005.

 • Nyhetsvarsling

  Få e-post når det kommer nye saker.