Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Behovet for prosjektsamlinger i Skifte Eiendom

Skifte Eiendom har hvert eneste år levert resultater som forventet eller litt bedre, til tross for skjerpede krav år for år. Tallene for 2004 er ikke styrebehandlet enda, men resultatet for i fjor vil bli det beste hittil med over en halv milliard i netto resultat. For å få til det har det blant annet vært nødvendig å samles årlig for å få et felles fokus på hvordan man skal løse oppgaven på en effektiv og riktig måte.

Prosjektsamlingene i Skifte Eiendom har vært gjennomført innenfor en kostnadsramme som vi mener har vært akseptabel og i tråd med det regelverk som gjelder.

I ettertid kan det sikkert stilles spørsmål ved nødvendigheten av enkelte av postene på programmet, spesielt i lys av Forsvarets generelle økonomiske situasjon som etter hvert har blitt kjent.

Som leder for en landsomfattende salgsvirksomhet vil jeg likevel hevde at prosjektsamlingene har vært en av flere medvirkende faktorer til våre resultater. Skifte Eiendom har skaffet Forsvaret over 1 milliard i inntekter allerede etter tre år, som er langt bedre enn forventningene.

Sverre Tiltnes direktør i Skifte Eiendom

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.