Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bergen Diakonissehjem kjøper forsvarets anlegg

Stiftelsen Bergen Diakonissehjem har fått tilslaget på Heimevernets tidligere anlegg for 9,3 millioner kroner. Jølster Kommune får med salget etablert ny næring, da Stiftelsen skal bruke stedet til å utvikle helserettet virksomhet.

Forsvarets Byggeskikkpris
Det var i fjor høst det ble klart at HV-10 ikke lenger hadde behov for forsvarsanlegget på Skei. Eiendommen består av en hovedbygning på ca. 3 000 kvadratmeter og seks boliger med til sammen ca. 25 mål tomt.

Den flotte og moderne administrasjonsbygningen er fra 1990 og ble tildelt Forsvarets Byggeskikkspris.

Ny næringsvirksomhet
Jølster kommune er opptatt av å få etablert ny næringsvirksomhet i kommunen, og derfor var det mest hensiktsmessig å selge anlegget samlet. Stiftelsen vil overta anlegget i november i år, og skal bygge opp et senter for livsmestring som på sikt vil kunne gi 10 - 15 nye arbeidsplasser.

- Vi er glad for at anlegget er solgt til en virksomhet som vil gi nye arbeidsplasser og skape ny aktivitet i bygningene, sier prosjektleder Hilke Rognes i Skifte Eiendom.

Salg i henhold til nytt regelverk
Anlegget har vært utlyst i det åpne markedet siden i slutten av april i år. I henhold til det nye regelverket omkring salg av Forsvarseiendom, fikk statlige etater, Jølster kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune anledning til å kjøpe anlegget til takst. Ingen offentlige etater ønsket å kjøpe eiendommen.

Samlet takstbeløp for de i alt 7 bygningene er 13,9 millioner kroner. I begynnelsen av juni kom det første budet fra Stiftelsen. Det lød på 8,1 millioner. Dette budet ble avvist av Skifte Eiendom på bakgrunn av at budet var for lavt og at fristen for utlysning og avklaring av offentlig behov ikke var utløpt. Nytt bud fra Stiftelsen på 9,3 millioner er nå akseptert som den beste prisen det var mulig å oppnå i markedet. Ingen andre bud er mottatt på hele anlegget.

I tråd med de nye retningslinjene for salg av Forsvarseiendommer må salget godkjennes av Kongen i Statsråd. En antar at dette vil bli behandlet i løpet av september.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.