Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Den Norske Turistforening overtar Snøheim

Politisk rådgiver Bengt Eidem og styreleder Lene Løken fra Den Norske Turistforening Oslo og Omegn signerte i dag avtale om overdragelse av hytta Snøheim ved Hjerkinn skyte- og øvingsfelt på Dovre.

Snøheim ble bygd av Den Norske Turistforening (DNT) i 1952 og fikk navnet Reinheim. I forbindelse med utvikling og utvidet bruk av Hjerkinn skytefelt, ble hytta overtatt av Forsvaret i 1959. DNT bygde da en ny Reinheim litt lenger nord til erstatning for Snøheim. Frem til midten av 80-tallet ble Snøheim brukt av Forsvaret i mange sammenhenger, bl.a. ved kurs, konferanser og øvelser. Den ble også benyttet av lag og foreninger både innenfor og utenfor Forsvaret til ulike arrangementer.

Når Hjerkinn nå nedlegges som skytefelt, har ikke Frosvaret lenger behov for Snøheim og den har heller ikke vært i bruk på noen år. Hytta består av en hovedbygning og flere mindre bygninger, til sammen ca 800 kvm. DNT regner med større investeringer i utbedringer og nybygging på stedet. Sengekapasiteten planlegges utvidet til ca 80 senger, og turistforeningen ønsker å drive tradisjonell turisthyttevirksomhet i sommersesongen.

Snøheim regnes for et verdifullt kulturminne fordi den fremstår nokså uendret, samtidig som den ikke er fredet. Beliggenheten er meget god for dem som ønsker å gå opp på Snøhetta, og stedet blir en naturlig mellomstasjon på en tur som ellers ville bli nokså lang.

- Snøheim er et viktig kulturminne og det er svært positivt at vi har fått på plass denne avtalen med turistforeningen, sier Eidem.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.