Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg ser alvorlig på saken - har endret interne rutiner

Riksrevisjonen la fram sin rapport om salget av Lista flystasjon 18. april. Forsvarsbygg Skifte Eiendom iverksatte på eget initiativ en intern gransking av saken i august 2003.
Image "1113821417.02.jpg" without description
Foto: Terje Skåre

- Vi er svært positive til at også Riksrevisjonen valgte å gå inn i denne saken, og er glade for at rapporten nå er ferdig. Forsvarsbygg ser fram til at også Stortinget skal gjøre seg ferdig med sin behandling av saken, sier administrerende direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen.

Salget av Lista flystasjon har en historie som strekker seg over mange år – fra 1996 til salget ble gjennomført i 2002. Målsettingen var at Staten skulle selge eiendommen, og at Forsvarsbygg i mellomtiden skulle forvalte den på best mulig måte, og tilrettelegge for et fremtidig salg.

Riksrevisjonen stiller flere spørsmål ved salgsprosessen, og viser til at salget av Lista flystasjon har vært gjennomført på en kritikkverdig måte. Forsvarsbygg tar Riksrevisjonens vurderinger og konklusjoner svært alvorlig.

Forsvarsbygg tar forøvrig rapporten til etterretning.

Forsvarsbygg har gransket saken internt
Forsvarsbygg har også selv gått grundig inn i Lista-saken fordi vi så at salget ikke var gjennomført på en god måte. Direktør i Forsvarsbygg Skifte Eiendom tok initiativ til intern gransking august 2003. Det ble også foretatt en ekstern undersøkelse av saken. Disse undersøkelsene avdekket også kritikkverdige forhold og brudd på avhendingsinstruksen.

- Forsvarsbygg skal ha høy kvalitet på sitt arbeid. Vi beklager at vi i denne saken ikke har klart å leve opp til de kvalitetskrav vi ønsker å ha på vår virksomhet, sier Frode Sjursen.

En egen tiltaksplan er vedtatt
For å unngå at tilsvarende saker skal skje igjen, har Forsvarsbygg gjennomført en egen tiltaksplan som er vedtatt av Forsvarsbyggs styre i august 2004. De ulike tiltakene er implementert i organisasjonen for å sikre bedre kvalitet i våre salgsprosesser. Ett tiltak er endring og innskrenking av fullmakter på regionsnivå. Det er den sentrale ledelsen i Forsvarsbygg Skifte Eiendom som nå har fullmakter til å godkjenne direkte salg. Alle komplekse salg skal behandles i Forsvarsbyggs styre.

- Forsvarsbygg vil nå gå grundig inn i Riksrevisjonens rapport for å se om det er forhold utover det vi selv har avdekket som gjør at vi skal endre på våre rutiner i tillegg til det vi allerede har vedtatt, sier Frode Sjursen.

Forsvarsbygg har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Riksrevisjonen i deres arbeid med å undersøke saken. De har selvfølgelig fått tilgang på våre dokumenter, og Forsvarsbygg har for øvrig ytt bistand for å opplyse saken.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.