Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Norsk Bergverksmuseum overtar Bergseminaret

Den vakre bygningen Bergseminaret fra 1787 er overlevert Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg. Bygningen har vært i Forsvarets eie siden 1957 under navnet Regimentsgården, men tilhørte opprinnelig Sølverket på Kongsberg. Nå er den tilbake på bergfaglige hender.

Bergseminaret har en vakker beliggenhet like ved den markante kirken i Kongsberg. På grunn av sin karakteristiske utforming, interessante detaljer og arkitektoniske verdi ble eiendommen fredet av Riksantikvaren i 2004.


Image "1135161580.26.jpg" without description
Overtakelsen ble markert
med en salutt utført av per-
sonell i Bergverkets
historiske uniformer.
Foto: C360/Matti Bernitz

 

Fremtidig bruk
Direktør Liv Håskoll Haugen ser mange muligheter for fremtidig bruk.
-Bergseminaret er en del av kulturarven etter Sølvverket. Dette kan bli et vitensenter. Husk at vi i Kongsberg har alt som skal til, her er det ikke nødvendig å skape kunstige attraksjoner, sier hun og inviterer samtidig til et bredt samarbeid om bruken av bygningen.

Styreleder Astrid K. Lund sier at huset skal fylles med innhold å liv. Et klart mål er å få tilbake Bergseminarets historiske samlinger som ble flyttet til Christiania da universitetet ble lagt dit i 1814. Kjemiprofessor Bjørn Pedersen fra Universitetet i Oslo fortalte blant annet om en samling faglitteratur på 900 bind som professor Jens Esmark hadde med seg fra Kongsberg da Bergseminaret flyttet

Image "1135161431.8.jpg" without description
Prosjektleder i Skifte
Eiendom, Trond Nordby,
overleverer nøkkelen til
Bergverksmuseets ledelse.
Foto: C360/Matti Bernitz

Bygningsmassen
Eiendommen består av hovedbygget i to etasjer med en grunnflate på 838 kvm, samt uthus og laboratorium på 926 kvm. I tillegg følger en vaktmesterhus som ble oppført på 60-tallet.

Siden forsvaret overtok eiendommen i 1957 har den vært regimentsgård, kontorer og sjefsbolig for Telemark regiment.

De siste årene har den huset Telemark Heimevernsdistrikt 03.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.