Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rapporten klar til revidert nasjonalbudsjett

For å identifisere eiendommer med store friluftsinteresser som bør forbli i offentlig eie, har Direktoratet for Naturforvaltning (DN), Statskog og Skifte Eiendom gjennomgått porteføljen av forsvarseiendom som skal avhendes. Resultatet av dette arbeidet vil bli fremlagt i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Det er porteføljen av forsvarseiendommer per 31.12.2004 som er gjennomgått av arbeidsgruppen. Listen som fremlegges vil bestå av flere kategorier:

 • Oversikt over eiendommer som anbefales overtatt av Staten ved DN.
 • Oversikt over eiendommer som anbefales overtatt av annen offentlig eier, herunder kommune eller fylkeskommune.
 • Oversikt over eiendommer hvor offentlig eie ikke anses nødvendig for å ivareta friluftsinteressene, men hvor friluftsverdier ivaretas ved salgsvilkår, klausuler og/eller kommunale planer.

  Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn har fått adgang til å gi innspill til hvilke eiendommer som bør være med på oversikten.

  Fra og med 1.januar 2005 har Skifte Eiendom innført nye rutiner som ivaretar hensynet til friluftsinteresser for forsvarseiendommer som har kommet inn i Skifte Eiendoms portefølje etter 31.12.2004. Blant annet har nå DN, kommuner og fylkeskommuner forkjøpsrett til forsvarseiendom før de legges ut i markedet.

  Foto: Matti Bernitz / C360

   

 • Nyhetsvarsling

  Få e-post når det kommer nye saker.