Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skifte Eiendoms regnskap og virksomhet

I en artikkel 22. februar gir Dagens Næringsliv en fremstilling av Skifte Eiendoms regnskap og virksomhet som gir grunnlag for flere misforståelser. Med følgende presiseringer ønsker vi å oppklare misforståelsene.

Meningsløs sammenligning av resultat og bokført verdi
I 2004 leverte Skifte Eiendom et rekordresultat på 518 millioner kroner, 48 millioner over Stortingets budsjettkrav, og et betydelig bidrag til omstillingen av Forsvaret.

Dagens Næringsliv sammenligner resultatet med eiendommenes bokførte verdi på 830 millioner kroner, og konkluderer med at det er "gitt bort" verdier for 312 millioner kroner. Det er feil.

Eiendommene Skifte Eiendom avhender er bokført i Forsvarsbyggs interne regnskaper til teknisk verdi, altså byggekostnader med fratrekk for slitasje og elde. Alle som har solgt en bolig vet at det ikke er det samme som markedsverdi. På grunnlag av dette å påstå at Skifte Eiendom har "gitt bort" verdier blir meningsløst.

Statens regnskap føres etter kontantprinsippet. Det innebærer at en del av påløpte kostnader i 2004 gjelder eiendommer som skal avhendes i 2005. Kontantresultatet for 2004 kan dermed ikke sammenlignes med bokførte verdier på eiendommer som er avhendet i perioden.

Ikke aktør i kurs- og konferansemarkedet
Dagens Næringsliv hevder videre at Skifte Eiendom er en aktør i kurs- og konferansemarkedet. Også dette er feil. Stortinget har besluttet at Oscarsborg Festning skal forbli i Forsvarets eie og åpnes for allmennheten.

Nasjonale Festningsverk (NFV), som er en del av Skifte Eiendom, er ansvarlig for å forvalte festningen, blant annet gjennom å leie ut til aktører innen kurs- og konferanse. NFV har aldri brukt midler på drift av slik virksomhet.

Betalingsplaner med full sikkerhet
Påstanden om at Skifte Eiendom gir eiendomskjøpere kreditt i strid med gjeldende regelverk er heller ikke riktig. I enkelte tilfeller aksepterer vi betalingsplaner, men aldri uten 100 prosent sikkerhet for utestående beløp. Det er helt i tråd med statlig regelverk.

Langt over forventet resultat
Skifte Eiendom, som er et prosjekt i Forsvarsbygg, er gitt oppdraget med å forvalte de nasjonale festningsverkene som skal forbli i Statens eie, og å avhende overflødig Forsvarseiendom. Stortinget er informert om at samlede inntekter og utgifter direkte knyttet til avhending av Forsvarets eiendommer på lang sikt er forventet å gå i null. Til nå er det generert over en milliard i netto kontantresultat.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.