Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statsbygg kjøper Åker gård på Hamar

Statsråd Morten Meyer var til stede da Statsbygg signerte kontrakten med Skifte Eiendom om kjøp av Åker gård tirsdag 30. august. Formidling, kultur og opplevelser skal i framtiden stå i fokus på Åker gård, som inntil 2002 var hovedkvarter for Distriktskommando Østlandet.

Kulturminnet Åker gård har vært kongsgård i vikingtiden, kirkegods og kvarter for lensherrer i privat og offentlig eie.

Det planlegges at ulike formål skal lokaliseres på Åker gård, blant annet Hedmarkmuseet ved Stiftelsen Domkirkeodden, Senter for mat, måltid og opplevelser, Fylkesbiblioteket, Kunnskapsparken Hedmark i tillegg til at Forsvaret skal leie en bygning.

Det vil også trolig kunne bygges et nytt bygg på Åker gård for Statsarkivet i Hamar, da de ved utgangen av 2009 har behov for nye lokaler. Det forutsetter at arkeologiske undersøkelser utføres og at reguleringsplanen oppdateres.

Statsbygg kjøper den nesten 170 mål store tomten for 24 millioner kroner. Eiendommen har en bygningsmasse på 7 174 kvadratmeter. Det er 12 bygninger på eiendommen og eksteriør og interiør i fem av bygningene er fredet, mens fjøslåven har et fredet eksteriør.

Kulturhistorisk skattkammer
Norges rikeste og viktigste skatter fra perioden før vikingtiden, merovingertiden, er funnet på Åker gård. Det er blant annet funnet over tre kilo gull, noe som er det meste som er funnet på en norsk gård.

Åker gård er også et skattkammer i form av et imponerende parkanlegg med stor karpedam, alleer og blomsterprakt.

Image "1118926663.33.jpg" without description
Foto: Arnfinn Johnsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.