Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tidenes beste resultat

Skifte Eiendom leverer sitt beste resultat noensinne for 2004. Salg av forsvarseiendommer genererte 518 millioner kroner netto til Forsvaret i 2004. – Resultatet overgår budsjettkravet på 470 millioner og er en dobling i forhold til fjoråret. Det er vi selvfølgelig veldig fornøyd med, sier Sverre Tiltnes, direktør i Skifte Eiendom.

Godt over 300 tidligere forsvarseiendommer over hele landet har fått nye eiere det siste året. Det er stor bredde i kjøperne, og planene for eiendommene varierer fra atelier og galleri til boligutvikling og mekanisk verksted. Salget av et hundretalls boliger som tidligere var utleid til Forsvarets ansatte ga 280 millioner kroner brutto.

Salget av det tidligere kontorbygget til Forsvarets Overkommando ("FO-bygget") på Huseby i Oslo var det største salget noensinne for Skifte Eiendom, da det i oktober i fjor ble solgt for 240 millioner kroner, hvorav 100 millioner er innbetalt i 2004. Et annet viktig prosjekt var Persaunet Leir i Trondheim, der Skifte Eiendom hadde ansvar for det største reguleringsprosjektet i Trondheims historie. Den tidligere militærleiren er nå regulert til boligformål og to av fem salgsfaser ble solgt i 2004. Åpningen av Oscarsborg Festning som ikke skal selges, men utvikles som turist- og opplevelsesattraksjon, var også en suksess. Over 50 000 fornøyde besøkende var fasit da sesongen var avsluttet.

Med forbehold om styregodkjenning av regnskapet, omsatte Skifte Eiendom totalt for 904 millioner kroner brutto i 2004. Eiendomssalg utgjorde 865 millioner, mens leieinntektene i påvente av salg utgjorde vel 39 millioner kroner. Nasjonale Festningsverk som forvalter festningene som skal forbli i Statens eie hadde inntekter på til sammen 29 millioner kroner.

Det ble avhendet eiendom for 136 millioner kroner i region nord som inkluderer de tre nordligste fylkene, mot 69 millioner kroner i 2003. I region øst som består av østlandsfylkene til og med Telemark i sør er det avhendet forsvarseiendommer for 390 millioner kroner, over dobbelt så mye som i 2003. I region vest som strekker seg langs kysten fra Agder-fylkene til og med Nord-Trøndelag er det omsatt flere store eiendommer for til sammen 349 millioner kroner, også det en betydelig oppgang i forhold til 2003.

Totale kostnader for perioden utgjorde 386 millioner kroner. Dette omfatter kostnader til drift, forvaltning og vedlikehold av eiendomsporteføljen, kostnader til utvikling og tilrettelegging for ny bruk, samt direkte salgskostnader og administrasjon. Skifte Eiendom har også ansvaret for riving, sikring og miljøutbedringer på eiendommene som skal avhendes, noe som har medført kostnader. For eksempel ble det brukt ca. åtte millioner kroner til å rydde og tilrettelegge Østre Bolærne for allmenn ferdsel.

Totalt i hele omstillingsperioden har Skifte Eiendom nå avhendet mer enn en million kvadratmeter eiendom. Siden oppstarten i 2001 er det generert over en milliard kroner i netto bidrag.


Spørsmål rettes til:
Nina E. Eidem
Kommunikasjonssjef
Telefon: 92 82 14 82


Atle Eliassen
Administrasjonssjef
Telefon: 91 60 21 25

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.