Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fra forsvars- til friluftseiendom

Totalt er nesten 20 000 dekar (om lag 2 857 fotballbaner), fordelt på 68 eiendommer over hele landet, sikret som friluftsområder for allmennheten.


Dette er eiendommer som tidligere var i Forsvarets bruk, hvor allmennheten før hadde ingen eller kun begrenset adgang. Unike naturperler, strandsoner og utkikkspunkt sikres på denne måten for det brede lag av folk i overskuelig fremtid.

- Enkelte av disse eiendommene er alt åpnet for allmenn ferdsel. Andre eiendommer ryddes nå for piggtråd og adgang forbudt-skilt. På denne måten bidrar Skifte Eiendom og Direktoratet for naturforvaltning, sammen med en rekke kommuner, til å gjøre Norge litt mer ditt, uttaler direktør for Skifte Eiendom Roger Jenssen.

Under Stortingets behandlingen av salget av Østre Bolærne i 2004 ba Stortinget om en oversikt over de forsvarseiendommer som skulle avhendes der allmennhetens muligheter for friluftsliv og kulturhistorie ble berørt. På denne bakgrunn samarbeider Skifte Eiendom med Direktoratet for naturforvaltning og Statsskog om å identifisere hvilke friluftseiendommer som bør sikres i fortsatt offentlig eie, dels gjennom salg til DN, og dels gjennom salg til kommunene.

Image "1179755552.24.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.