Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Konstruktiv løsning for utrangerte garasjer på festet grunn

Mo Garasjer i Vestre Gran består av 8 bygg med en grunnflate på om lag 3 000 kvadratmeter, og har blant annet vært brukt til lagring av utstyr, våpen og kjøretøy. Garasjeanlegget ble tatt ut av militær bruk i 2004. Byggene var satt opp på festet grunn, og plassert slik at de krysset eiendomsgrensene mellom festerne.

Forsvaret inngikk den første festekontrakten for lageranlegget på Mo i 1955. Den ble utvidet en annen eiendom i 1956, og senere med ytterligere en utvidelse i 1964. Totalt har forsvaret leid rundt 20 dekar på området. Festekontraktene ga grunneierne forkjøpsrett på byggene, eller de kunne kreve byggene fjernet når festekontraktene ble opphevet.

Gjennom dialog med de ulike grunneierne kom det til enighet med grunneierne om at de skulle utløse forkjøpsretten til garasjene, hvilket er en lykkelig løsning både for samfunnsøkonomien og miljøet: De tidligere militære garasjene gir nå grunnlag for ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser, og miljøet spares ved at en unngår å sette i verk et omfattende rivearbeid.

Makeskifte: Det var imidlertid en utfordring at de oppsatte byggene ikke fulgte eiendomsgrensene mellom festerne. Dette løste seg ved at grunneriene kom til enighet om nye tomtegrenser, og det skal nå gjennomføres et makeskifte i henhold til denne enigheten.

Miljøkartlegging: Skifte Eiendom har gjennomført en kartlegging av forurensing på området som følge av Forsvarets virksomhet, og det som er forurenset av olje eller annet vil bli fjernet. Dersom det skulle dukke opp noe i framtida så er vi også ansvarlige for det.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.